Mô hình Hook

Thiết kế các sản phẩm tốt hơn để tích hợp vào thói quen của người tiêu dùng.

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Dễ dàng tạo mô hình Hook để móc nối với các mẫu được thiết kế trước giúp hiểu cách tạo tương tác với khách hàng thường xuyên
  • Cộng tác thường xuyên bằng video conference trong ứng dụng, chỉnh sửa đồng bộ theo thời gian thực và xem trước thay đổi
  • Xác định các 'điểm mấu chốt' theo các giai đoạn khác nhau của vòng đời sản phẩm để giúp làm thay đổi đến thiết kế sản phẩm
  • Chia sẻ mẫu hook của bạn để giải thích quá trình suy nghĩ trên nhiều nền tảng như Google Documents, Google Drive, Slack

Thêm các mẫu tư duy chiến lược và ra quyết định

Mẫu mô hình móc

Mẫu mô hình móc

Mẫu canvas thử nghiệm 2

Mẫu canvas thử nghiệm 2

Lưới giả định

Lưới giả định

Lưới giả định

Lưới giả định

Mẫu Canvas cơ hội

Mẫu Canvas cơ hội

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho mẫu móc của bạn
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để thêm đầu vào
Chia sẻ với những người khác để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG, PDF hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Mô hình Hook là một quy trình bốn giai đoạn mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ được người tiêu dùng sử dụng theo thói quen.

Làm thế nào để sử dụng mô hình Hook?

  • Khung được chia thành 4 giai đoạn, gồm: kích hoạt, hành động, phần thưởng thay đổi và đầu tư.
  • Giai đoạn kích hoạt là một tập hợp các tình huống báo hiệu hành động hình thành thói quen.
  • Trong giai đoạn hành động, liệt kê tất cả các hành vi mà khách hàng có thể thực hiện để mong nhận được phần thưởng.
  • Trong phần phần thưởng có thể thay đổi, hãy xác định các cách có thể giải quyết vấn đề của khách hàng dựa trên sản phẩm độc đáo của bạn.
  • Trong phần đầu tư, hãy liệt kê các công việc phụ cần thiết để tăng khả năng khách hàng quay lại

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích