Các mẫu và ví dụ về kế hoạch sự kiện khác

Tiến trình ra mắt sản phẩm

Tiến trình ra mắt sản phẩm

Biểu đồ tổ chức lập kế hoạch sự kiện

Biểu đồ tổ chức lập kế hoạch sự kiện

Danh sách kiểm tra lập kế hoạch sự kiện

Danh sách kiểm tra lập kế hoạch sự kiện

Định dạng bản đồ khái niệm

Định dạng bản đồ khái niệm

Quy trình quy trình làm việc

Quy trình quy trình làm việc

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để tổ chức sự kiện
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để mở rộng kế hoạch sự kiện của bạn
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ dưới dạng SVG và ở định dạng hình ảnh phù hợp với bản trình bày PowerPoint & Tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện là quá trình tổ chức và quản lý các dự án như lễ ra mắt, buổi lễ, tiệc, hoạt động xây dựng nhóm, cuộc họp, v.v. Nó bao gồm các yếu tố như tạo mốc thời gian, lập ngân sách và tổ chức thực phẩm, phương tiện đi lại, thiết bị.

Cách tạo kế hoạch sự kiện

  • Xác định mục tiêu cho sự kiện đang lên kế hoạch. Xác định những gì bạn hy vọng sẽ đạt được vào cuối sự kiện.
  • Sử dụng biểu đồ tổ chức, phân công trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm để thực hiện từng nhiệm vụ liên quan đến việc tổ chức sự kiện.
  • Tạo sơ đồ tư duy để phân tích các bước trong quy trình lập kế hoạch sự kiện với nhóm. Sử dụng tính năng cộng tác trong thời gian thực của Creately để chỉnh sửa sơ đồ trực tuyến.
  • Tổ chức các bước quy trình mà bạn đã xác định với sự trợ giúp của mẫu dòng thời gian sự kiện. Đánh dấu thời hạn cho các bước khác nhau.
  • Tạo ngân sách bao gồm các chi phí cho địa điểm, tiếp thị, phục vụ ăn uống, v.v. Sử dụng biểu đồ lập kế hoạch ngân sách này để hoàn thành nó.
  • Khi bạn đã đặt địa điểm cho ngày đã định, hãy xác định các đối tác, nhà tài trợ và các nhà cung cấp khác cho sự kiện. Đảm bảo rằng họ có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.
  • Với sự trợ giúp của sơ đồ tư duy, hãy cùng nhóm của mình lên ý tưởng để phát triển chiến lược xây dựng quảng bá cho sự kiện.
  • Thiết lập một hệ thống để đo lường sự thành công của sự kiện của bạn dựa trên mục tiêu đã đặt ra. Ví dụ, nó có thể là số lượng người tham dự hoặc đăng ký.
  • Tải xuống sơ đồ của bạn dưới dạng SVG hoặc ở định dạng in hoặc chia sẻ với những người khác để họ có thể nhanh chóng truy cập và chỉnh sửa.

Thêm các mẫu và ý tưởng trực quan lập kế hoạch sự kiện khác

Mẫu lưu đồ cơ bản với một quyết định

Mẫu lưu đồ cơ bản với một quyết định

Vòng đời dự án 4 giai đoạn

Vòng đời dự án 4 giai đoạn

Biểu đồ tổ chức cho dự án cải tiến quy trình làm việc

Biểu đồ tổ chức cho dự án cải tiến quy trình làm việc

Bản đồ động não

Bản đồ động não

Phân tích SWOT cho Phân tích Kinh doanh

Phân tích SWOT cho Phân tích Kinh doanh

Ví dụ về cấu trúc phân chia công việc

Ví dụ về cấu trúc phân chia công việc

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích