Kế hoạch cuộc họp nhóm

Các mẫu trực quan để lập kế hoạch và tổ chức các cuộc họp với nhóm của bạn

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Nhanh chóng lên kế hoạch cho các chương trình họp và trách nhiệm của mỗi người với các mẫu được tạo sẵn
  • Chia sẻ lịch họp một cách dễ dàng trong toàn tổ chức của bạn và hơn thế nữa với các liên kết chỉnh sửa / đánh giá sơ đồ nhanh chóng
  • Làm việc để lên lịch các cuộc họp cùng với nhóm của bạn thông qua cộng tác trong thời gian thực

Thêm Mẫu và Ví dụ về Lập kế hoạch Cuộc họp

Mẫu người tổ chức cuộc họp

Mẫu người tổ chức cuộc họp

Sơ đồ tư duy cuộc họp nhân viên hàng tuần

Sơ đồ tư duy cuộc họp nhân viên hàng tuần

Mẫu người bắt đầu cuộc họp

Mẫu người bắt đầu cuộc họp

Sơ đồ mối quan hệ

Sơ đồ mối quan hệ

Ví dụ về bản đồ chiến lược

Ví dụ về bản đồ chiến lược

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để tổ chức các cuộc họp
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để tạo kế hoạch và chương trình họp của bạn
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Mẫu lập kế hoạch cuộc họp là một công cụ cho phép bạn lập kế hoạch và thiết kế bất kỳ hoạt động nào bao gồm các cuộc họp, hội nghị và các sự kiện khác của công ty.

Cách lập kế hoạch một cuộc họp

  • Xác định mục đích của cuộc họp; cho dù đó là thông báo cho nhóm của bạn về điều gì đó, giải quyết một vấn đề hay đưa ra những ý tưởng mới cho một chiến dịch mới.
  • Phác thảo trình tự của các bước cuộc họp bằng cách sử dụng sơ đồ. Hãy lưu ý đến thời gian cần thiết của mỗi mục và thứ tự hợp lý của các bước.
  • Bằng cách sử dụng mẫu lập kế hoạch cuộc họp trên Creately, bạn có thể đánh dấu chương trình làm việc cùng với lịch trình thời gian.
  • Tải xuống chương trình họp để bạn có thể thêm nó vào bản trình bày hoặc tạo bản in. Hoặc bạn có thể chia sẻ nó bằng một liên kết email để mọi người liên quan có thể truy cập trực tuyến.
  • Dựa trên mục tiêu bạn muốn đạt được và mục đích của cuộc họp, hãy chọn nhóm người bạn muốn tham gia cuộc họp.
  • Nếu đó là để giải quyết vấn đề, hãy giữ cho nhóm nhỏ. Nếu đó là một buổi cần mọi người góp ý, bạn có thể thêm tối đa 20 người. Hãy chắc chắn rằng bạn chỉ mời những người cần thiết ở đó.
  • Phân công vai trò cho những người tham gia. Bạn có thể sử dụng mẫu biểu đồ tổ chức Creately có thể chỉnh sửa để nhanh chóng làm nổi bật các vai trò khác nhau và trách nhiệm của những người tham gia. Dựa trên các yêu cầu của cuộc họp, hãy chọn một địa điểm và đảm bảo rằng tất cả các thiết bị cần thiết có sẵn trước khi cuộc họp bắt đầu.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích