Công cụ phân tích chiến lược

Các mẫu trực quan để phân tích tổ chức và môi trường hoạt động của nó

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Xác định và đánh giá thông tin liên quan đến chiến lược tổ chức của bạn
 • Định ra vị trí hiện tại của tổ chức và kế hoạch phát triển trong tương lai
 • Hình dung quy trình lập kế hoạch chiến lược và cộng tác với các bên liên quan

Các ví dụ và mẫu phân tích chiến lược khác

Bản đồ Quy trình Kế hoạch Chiến lược

Bản đồ Quy trình Kế hoạch Chiến lược

Mô hình lập kế hoạch kinh doanh chiến lược

Mô hình lập kế hoạch kinh doanh chiến lược

Bản đồ chiến lược để cải thiện lực lượng lao động

Bản đồ chiến lược để cải thiện lực lượng lao động

Phân tích SWOT để phân tích tình huống

Phân tích SWOT để phân tích tình huống

Phân tích PEST

Phân tích PEST

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để phân tích chiến lược
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để phân tích môi trường bên trong và bên ngoài
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Phân tích chiến lược là quá trình được sử dụng để nghiên cứu và xem xét môi trường kinh doanh của một công ty đang hoạt động. Đó là phần không thể thiếu của việc lập kế hoạch chiến lược vì nó giúp xác định những chỗ mà tổ chức đang hoạt động tốt và cần cải thiện.

Cách thực hiện phân tích chiến lược

 • Bắt đầu với việc xem xét môi trường, phân tích các yếu tố bên trong, bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hoạt động và sự phát triển của tổ chức của bạn.
 • Phân tích SWOT có thể giúp đánh giá điểm mạnh và điểm yếu cũng như các cơ hội và mối đe dọa từ bên ngoài. Bạn cũng có thể thực hiện phân tích PESTLE để xem xét các yếu tố bên ngoài.
 • Mời một nhóm gồm các trưởng bộ phận, những người liên quan, người chịu trách nhiệm về quy trình, v.v. cung cấp thông tin đầu vào cho quá trình phân tích thông qua các tính năng cộng tác theo thời gian thực của Creately.
 • Xác định các chiến lược hiện đang áp dụng và kiểm tra tính hiệu quả của chúng trong việc đạt được mục tiêu. Đồng thời kiểm tra xem chúng có phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp, tổ chức hay không.
 • Nếu các chiến lược không đạt được mục tiêu của chúng, hãy xem xét các chiến lược thay thế mà bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với quy trình kinh doanh, cấu trúc vốn, v.v.
 • Đánh giá các chiến lược thay thế mà bạn đã đưa ra và xác định một chiến lược có lợi nhất và khả thi nhất.
 • Khi bạn đã chọn chiến lược mà bạn sẽ thực hiện, hãy lập một kế hoạch hành động, phân bổ nguồn lực, ngân sách và thời gian, đồng thời giao nhiệm vụ cho những người có liên quan.
 • Một khi các chiến lược được thực hiện, hãy theo dõi liên tục để đánh giá mức độ thành công của chúng. Ghi lại những nơi hoạt động kém hiệu quả và thực hiện những thay đổi cần thiết.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích