Lập bản đồ Hành trình Khách hàng

Dễ dàng minh họa mối quan hệ giữa khách hàng với doanh nghiệp của bạn

Bắt đầu Canvas ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Hiểu rõ điều gì tạo động lực cho khách hàng của bạn

Tạo bản đồ hành trình chi tiết và phân tích toàn bộ “vòng đời” của khách hàng.

  • Các mẫu được tạo sẵn để dễ dàng xác định và sơ đồ hóa hành trình của khách hàng
  • Có thể tùy chỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể của bạn, sử dụng các hình ảnh và hình dạng theo yêu cầu của bạn
  • Xuất bản đồ hành trình khách hàng ra các định dạng ảnh SVG, PNG, JPEG hoặc PDF để xuất bản, chia sẻ và in

Cộng tác chặt chẽ với các nhóm làm việc

Giúp mọi người cùng phối hợp để hiểu rõ hơn về khách hàng, cảm xúc của họ và các hành động họ thực hiện.

  • Trò chuyện hiệu quả hơn với tính năng họp trực tuyến qua video và theo dõi chuột trực tiếp
  • Chia sẻ phản hồi với các nhận xét và các chuỗi thảo luận
  • Kiểm soát quyền chỉnh sửa hoặc quyền xem xét đối với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan
  • Tải xuống bản đồ dưới nhiều định dạng hình ảnh để nhúng, xuất bản và chia sẻ

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Sáng tạo hoạt động trên

Máy tính để bàn
Di động
Trực tuyến