Công Cụ Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

  • Có nhiều khung làm việc để tạo các mẫu thiết kế cơ sở dữ liệu có thể chỉnh sửa được giúp thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu
  • Giao diện kéo và thả đơn giản giúp trực quan hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu một cách chi tiết
  • Họp trực tuyến & sử dụng chuột tương tác ngay lập tức với mọi người

Các Mẫu Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

Thư viện DVD
Thư Viện DVD
Sơ đồ ER cho Hệ thống Quản lý Cao đẳng
Sơ Đồ ER Cho Hệ Thống Quản Lý Cao Đẳng
Ví dụ về hệ thống quản lý hậu cần ER
Ví Dụ Về Hệ Thống Quản Lý Logistic ER
Sơ đồ ER mới cho Hệ thống Hợp đồng Vật tư
Sơ Đồ E-R Mới Cho Hệ Thống Hợp Đồng Vật Tư

Công Cụ Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu là gì?

Thiết kế cơ sở dữ liệu minh họa một mô hình chi tiết của một cơ sở dữ liệu còn được gọi là lược đồ cơ sở dữ liệu. Nó hiển thị các bảng khác nhau trong hệ thống và mối quan hệ giữa các bảng đó.

Điều này cho phép bạn hình dung mối quan hệ giữa các thực thể khác nhau trong hệ thống và lập sơ đồ cơ sở dữ liệu của bạn cho phù hợp. Creately hỗ trợ tạo sơ đồ quan hệ thực thể cùng với rất nhiều loại sơ đồ khác.

Làm Thế Nào Để Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu?

  1. Bước đầu tiên để thiết kế cơ sở dữ liệu là xác định mục đích của thiết kế.
  2. Bước tiếp theo là thu thập tất cả các loại thông tin mà bạn muốn ghi lại trong cơ sở dữ liệu.
  3. Hãy chia thông tin của bạn thành các đối tượng hoặc chủ đề chính. Mỗi chủ đề sẽ là một bảng riêng
  4. Hãy quyết định thông tin bạn muốn lưu trữ trong bảng. Mỗi mục sẽ trở thành một trường và được hiển thị dưới dạng cột trong bảng.
  5. Chọn khóa chính của mỗi bảng. Khóa chính là một cột được sử dụng để xác định mỗi hàng.
  6. Thiết lập mối quan hệ trong bảng và quyết định cách dữ liệu trong bảng có liên quan đến dữ liệu trong bảng khác.

Các Bài Viết Về Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu