Alat Reka Bentuk Pangkalan Data

  • Pelbagai rangka kerja untuk menghasilkan templat reka bentuk pangkalan data yang boleh disunting untuk mereka bentuk skema pangkalan data
  • Antara muka jenis seret dan lepas yang mudah untuk menggambarkan struktur pangkalan data secara terperinci
  • Persidangan video & pengesanan tetikus secara langsung untuk bekerjasama dalam masa nyata dengan orang lain

Templat Reka Bentuk Pangkalan Data

Perpustakaan DVD
Perpustakaan DVD
Diagram ER untuk Sistem Pengurusan Kolej
Rajah ER untuk Sistem Pengurusan Kolej
Contoh Sistem Pengurusan Logistik ER
Contoh ER Sistem Pengurusan Logistik
Diagram ER Baru untuk Sistem Kontrak Bekalan
Rajah E-R Baru untuk Sistem Kontrak Bekalan

Apakah Alat Reka Bentuk Pangkalan Data?

Reka bentuk pangkalan data adalah bertujuan mengilustrasikan model terperinci pangkalan data yang turut dikenali sebagai skema pangkalan data. Ia menunjukkan pelbagai jadual yang telah sedia ada dalam sistem dan hubungan antara jadual tersebut.

Hal ini membolehkan anda mengilustrasikan hubungan antara entiti yang berbeza dalam sistem dan merancang rajah pangkalan data anda dengan sesuai. Creately menyokong penghasilan rajah hubungan entiti antara banyak jenis rajah yang lain.

Bagaimana untuk menghasilkan Reka bentuk Pangkalan Data?

  1. Langkah pertama untuk menghasilkan reka bentuk pangkalan data ialah dengan mengenal pasti tujuan reka bentuk.
  2. Langkah seterusnya adalah dengan mengumpul semua jenis maklumat yang ingin direkod dalam pangkalan data.
  3. Kini, bahagikan maklumat anda kepada beberapa entiti atau subjek utama. Setiap subjek merupakan jadualnya sendiri.
  4. Sekarang tentukan maklumat yang anda mahu simpan dalam jadual. Setiap item adalah medan dan dipaparkan sebagai lajur dalam jadual.
  5. Pilih kunci utama setiap jadual. Kunci utama adalah lajur yang digunakan untuk mengenal pasti setiap baris secara secara khas.
  6. Wujudkan hubungan jadual dan tentukan bagaimana data dalam satu jadual berkaitan dengan data dalam jadual lain.

Artikel Reka Bentuk Pangkalan Data