Weisbord'un Altı Kutulu Modeli

Etkileşimli çevrimiçi şablonları ile işbirliği içinde kKurumsal performansı değerlendirin ve sorunları belirtin

Hemen Çizime Başla
  • Planlama, problem çözme ve kök neden analizi için önceden hazırlanmış çevrimiçi şablonlar
  • Organizasyonel işleyişi araştırmak için ekibinizle görüşmek ve çalışmak için gerçek zamanlı işbirliği
  • Satır içi yorumlar, Slack ve Google Drive entegrasyonları ile geliştirme stratejilerini paydaşlarla paylaşın ve tartışın

Daha Fazla Organizasyonel Gelişim Modeli Şablonu

Weisboard'un Altı Kutulu Modeli

Weisboard'un Altı Kutulu Modeli

Beş Ürün Seviyesi

Beş Ürün Seviyesi

Restoran Organizasyon Şeması ve Sorumlulukları

Restoran Organizasyon Şeması ve Sorumlulukları

Dört Ps Pazarlama

Dört Ps Pazarlama

Değer Zinciri Analizi Örneği

Değer Zinciri Analizi Örneği

Creately aşğıda belirtilen özelliklerini kullanmanıza olanak sunar

Üç ufuk büyüme analizi için önceden tasarlanmış şablonlar
Stratejik planlama için kolay çizim ve diyagram oluşturma araçları
Gerçek zamanlı işbirliği ve başkalarıyla paylaşım yaparak grup düzenleme olanağı
"Diyagramlarınızı yayınlamak, belgelendirmek, sunumlara kullanmak ve buna benzer işlemlerde kullanmak için PNG, SVG, PDF veya JPEG olarak dışa aktarma"
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Klavuz ve En İyi Alıştırmalar

Weisboard'un altı kutulu modeli, Amerikalı analist Marvin Weisbord tarafından geliştirilen bir çerçevedir. Kuruluşun performansını veya işleyişini analiz etmek ve anlamak için kullanılır. Üst yönetim tarafından fark edilmeyebilecek organizasyon sorunları bu model kullanılarak tespit edilebilir. Model, organizasyonun nerede düzgün çalışmadığını belirlemek için araştırılacak altı organizasyon alanına dayanmaktadır.

Weisbord'un Altı Kutulu Modelinin Altı Araştırma Alanı

  • Amacı: Çalışanların yanı sıra yönetimin de organizasyonel değerleri, misyonu ve vizyonu kabul ettiğinden ve anladığından emin olun.
  • Yapısı: Şirketin nasıl organize edildiğine bakın. Bölümler içindeki hiyerarşiyi, rolleri ve sorumlulukları ve raporlama ilişkilerini anlamak için bir organizasyon şeması oluşturun.,
  • İlişkiler: Kuruluşun üyeleri (yöneticiler ve personel), departmanlar ve bireyler arasındaki ilişkilerin kalitesini ve işlerinin doğasını değerlendirin.
  • Ödüller: Kuruluş çalışanlarına ne tür ödüller sunuyor? Çalışanların nasıl ödüllendirildiğine ve ne tür bir çalışmanın onlara ödül kazandırdığına bakın.
  • Liderlik: Organizasyonda takip edilen liderlik tarzını, liderlerin gerçekleştirdiği ana görevleri ve onlar tarafından tanımlanan liderlik programlarını anlayın. Kuruluşun genel hedefleri ve temel değerleri ile uyumlu olduklarından emin olun.
  • Yararlı mekanizma: Organizasyon mekanizmalarının yürürlükte olup olmadığını, hedeflere ulaşmaya yardımcı olup olmadığını veya başarıya giden yolda bir engel oluşturup oluşturmadığını belirleyin.

Sevdiğiniz platformlar ile çalışır

Hergün kullandığımız platformlar ile özenle etegre etilmiştir

Sevdiğiniz platformlar ile  çalışır