Το μοντέλο Έξι Κουτιών του Weisbord

Συνεργαστείτε αποτελεσματικά για την αξιολόγηση της οργανωτικής απόδοσης και τον εντοπισμό ζητημάτων με διαδραστικά διαδικτυακά πρότυπα

Ξεκινήστε να σχεδιάζετε τώρα
  • Προκατασκευασμένα διαδικτυακά πρότυπα για προγραμματισμό, επίλυση προβλημάτων, ανάλυση ριζικών αιτιών κ.λπ.
  • Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο για συζήτηση και συνεργασία με την ομάδα σας για τη διερεύνηση της οργανωτικής λειτουργίας
  • Μοιραστείτε και συζητήστε στρατηγικές ανάπτυξης με ενδιαφερόμενους φορείς με ενσωματωμένα σχόλια, ενσωματώσεις Slack και Google Drive

Περισσότερα πρότυπα μοντέλου οργανωτικής ανάπτυξης

Το μοντέλο Six Box του Weisboard

Το μοντέλο Six Box του Weisboard

Πέντε επίπεδα προϊόντων

Πέντε επίπεδα προϊόντων

Οργανόγραμμα του εστιατορίου και οι ευθύνες τους

Οργανόγραμμα του εστιατορίου και οι ευθύνες τους

Τέσσερα Ps του μάρκετινγκ

Τέσσερα Ps του μάρκετινγκ

Παράδειγμα ανάλυσης αλυσίδας αξίας

Παράδειγμα ανάλυσης αλυσίδας αξίας

Σας βοηθάει δημιουργικά να το κάνετε με

Προ-σχεδιασμένα πρότυπα για μοντέλα οργανωτικής ανάπτυξης
Εύκολα εργαλεία σχεδίασης και διαγράμματος για την ανάλυση της οργανωτικής απόδοσης
Μοιραστείτε με άλλους στην ομάδα σας για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και ομαδική επεξεργασία
Εξαγάγετε τα διαγράμματά σας ως PNG, SVG ή JPEG για δημοσίευση ή ενσωμάτωση σε έγγραφα, παρουσιάσεις κ.λπ.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Οδηγός και βέλτιστες πρακτικές

Το μοντέλο έξι κουτιών του Weisboard είναι ένα πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τον Αμερικανό αναλυτή, Marvin Weisbord. Χρησιμοποιείται για την ανάλυση και κατανόηση της απόδοσης ή της λειτουργίας ενός οργανισμού. Αυτά τα οργανωτικά ζητήματα που ενδέχεται να μην γίνουν αντιληπτά από τα ανώτερα στελέχη μπορούν να εντοπιστούν χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο. Το μοντέλο βασίζεται σε έξι οργανωτικούς τομείς για διερεύνηση προκειμένου να προσδιοριστεί πού δεν λειτουργεί σωστά ο οργανισμός.

Έξι ερευνητικές περιοχές του μοντέλου των Έξι Κουτιών του Weisbord

  • Σκοπός: Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση, καθώς και οι υπόλοιποι υπάλληλοι, αναγνωρίζουν και κατανοούν τις οργανωτικές αξίες, την αποστολή και το όραμα.
  • Δομή: Δείτε πώς είναι οργανωμένη η εταιρεία. Ανατρέξτε ή δημιουργήστε ένα οργανόγραμμα για να κατανοήσετε την ιεραρχία, τους ρόλους και τις ευθύνες και τις σχέσεις αναφοράς εντός των τμημάτων.
  • Σχέσεις: Αξιολογήστε την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των μελών του οργανισμού (διευθυντές και προσωπικό), τα τμήματα και μεταξύ των ατόμων και τη φύση της εργασίας τους.
  • Ανταμοιβές: Τι είδους ανταμοιβές προσφέρει ο οργανισμός στους υπαλλήλους του; Κοιτάξτε πώς ανταμείβονται οι εργαζόμενοι και τι είδους εργασία τους κερδίζει τις ανταμοιβές.
  • Ηγεσία: Κατανοήστε το στυλ ηγεσίας που ακολουθείται στην οργάνωση, τα κύρια καθήκοντα που εκτελούν οι ηγέτες και τα προγράμματα ηγεσίας που καθορίζονται από αυτούς. Βεβαιωθείτε ότι ευθυγραμμίζονται με τους γενικούς στόχους του οργανισμού και τις βασικές του αξίες.
  • Χρήσιμος μηχανισμός: Προσδιορίστε εάν οι οργανωτικοί μηχανισμοί που ισχύουν, βοηθούν στην επίτευξη των στόχων ή δημιουργούν ένα εμπόδιο στην πορεία προς την επιτυχία.

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε

Λειτουργικά σχεδιασμένες ενσωματώσεις με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε