Mô hình kinh doanh - Mẫu Canvas

Cộng tác với nhóm của bạn để phát triển chiến lược và phân tích mô hình kinh doanh bằng các mẫu trực quan

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Tiết kiệm thời gian với các mẫu có sẵn
 • Hiệu quả hơn thông qua cộng tác nhóm theo thời gian thực
 • Liên kết các tài liệu quan trọng khác với mô hình của bạn và lưu trữ tất cả ở một nơi

Thêm Ví dụ và Mẫu Canvas Mô hình Kinh doanh

Mẫu Canvas mô hình kinh doanh

Mẫu Canvas mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh để hỗ trợ định vị cạnh tranh

Mô hình kinh doanh để hỗ trợ định vị cạnh tranh

Mô hình kinh doanh Osterwalder Canvas

Mô hình kinh doanh Osterwalder Canvas

Bản đồ tư duy chiến lược kinh doanh

Bản đồ tư duy chiến lược kinh doanh

Mẫu kế hoạch kinh doanh

Mẫu kế hoạch kinh doanh

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho các mô hình kinh doanh
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để lập kế hoạch kinh doanh
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất Canvas mô hình kinh doanh của bạn dưới dạng PDF, SVG, PNG, v.v. để xuất bản, chia sẻ và in
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Mô hình kinh doanh - mẫu Canvas là một công cụ được sử dụng giúp hiểu rõ một hình thức kinh doanh để gia tăng các dịch vụ nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng và tạo dòng tiền cho doanh nghiệp. Nó giúp hợp lý hóa các quy trình kinh doanh và sắp xếp các kế hoạch của các nguồn lực liên quan.

Cách tạo mô hình kinh doanh từ canvas mẫu

 • Sử dụng mẫu để xác định 9 thành tố kinh doanh sau đây. Mời nhóm của bạn cộng tác với liên kết được chia sẻ.
 • Xác định các đối tác kinh doanh chính, bao gồm tất cả những người giúp bạn hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh của mình, gồm nhà cung cấp, nhà đầu tư, đối tác, v.v.
 • Xác định các việc cần làm để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn thực hiện đúng kế hoạch và các dự án phát triển một cách thuận lợi.
 • Liệt kê các nguồn lực chính cần có để phát triển và bắt đầu vận hành hoạt động một doanh nghiệp.
 • Làm nổi bật lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp so với các đối thủ
 • Hiểu rõ phân khúc khách hàng đang tiếp cận. Bạn có thể sử dụng “Hồ sơ khách hàng" để lưu lại bản mô tả các thông tin, thói quen tiêu dùng của khách hàng
 • Thiết lập cách thức tạo lập mối quan hệ với khách hàng. Đưa ra các nguyên tắc cần thiết để mở rộng nền tảng cơ sở dữ liệu khách hàng của mình.
 • Liệt kê các kênh kết nối phù hợp nhất để quảng bá và bán sản phẩm cho khách hàng
 • Hiểu rõ các nguồn lực và các hoạt động chính sẽ tiêu tốn bao nhiêu chi phí. Các chi phí này có phù hợp với mục tiêu đề ra hay không?
 • Xác định các giá trị sẽ cung cấp cho khách hàng và cách thức mà khách hàng sẵn sàng chi trả. Cũng bao gồm khảo sát tỷ trọng dòng doanh thu khác đóng góp vào doanh thu chung.
 • Chia sẻ mô hình kinh doanh với các bộ phận liên quan bằng cách gửi “liên kết chỉnh sửa” / bản “sơ đồ đánh giá” để nhận phản hồi của họ. Bạn có thể sử dụng các “chủ đề bình luận” để phân tích những thay đổi cần thiết.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích