Kỹ thuật xác định môi trường

Các mẫu trực quan giúp giải thích các yếu tố môi trường bên ngoài và bên trong

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Xác định các mối nguy cơ và cơ hội ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức của bạn
 • Tương tác với nhóm để xác định hướng đi trong tương lai của doanh nghiệp
 • Hiểu thêm về động lực thị trường để tạo ra các chiến lược hiệu quả

Các kỹ thuật và mẫu quét môi trường khác

Phân tích SWOT để phân tích môi trường

Phân tích SWOT để phân tích môi trường

Bản đồ chiến lược để cải thiện lực lượng lao động

Bản đồ chiến lược để cải thiện lực lượng lao động

Phân tích môi trường bên ngoài

Phân tích môi trường bên ngoài

Phân tích môi trường

Phân tích môi trường

Ví dụ về phân tích PESTLE

Ví dụ về phân tích PESTLE

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để tiến hành quét môi trường
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến tổ chức của bạn
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Kỹ thuật xác định môi trường là quá trình xem xét cẩn thận môi trường bên trong và bên ngoài của một tổ chức để phát hiện các mối nguy cơ và cơ hội có thể ảnh hưởng đến hướng đi trong tương lai của tổ chức.

Quy trình xác định môi trường

 • Xác định ai nên tham gia vào quá trình xác định môi trường. Tạo một đội ngũ nhân viên có năng lực và giao cho họ những trách nhiệm liên quan.
 • Bắt đầu xác định các khu vực có liên quan, sử dụng các kỹ thuật xác định môi trường như phân tích SWOT, phân tích PESTLE, phỏng vấn, khảo sát, nhóm tập trung, nghiên cứu thị trường, v.v.
 • Loại bỏ những thông tin không cần thiết và sắp xếp các thông tin có liên quan. Bạn có thể sử dụng sơ đồ sở thích để nhanh chóng phân loại dữ liệu.
 • Bạn có thể mời bất kỳ ai, kể cả các thành viên trong nhóm từ xa đóng góp vào sơ đồ bằng cách sử dụng các tính năng cộng tác theo thời gian thực của Creately.
 • Cùng với nhóm, hãy phân tích dữ liệu bạn đã thu thập và sắp xếp. Chú ý đến những thông tin có thể có tác động trực tiếp đến việc ra quyết định và hoạch định chiến lược. Đồng thời xác định các xu hướng cụ thể.
 • Khi đã xác định được các xu hướng, bạn có thể ưu tiên những xu hướng nào sẽ hành động trước với sự giúp đỡ của các trưởng nhóm và người chịu trách nhiệm về quy trình.
 • Mời các bên liên quan và các trưởng bộ phận khác xem xét phân tích PESTLE hoặc SWOT bằng liên kết chia sẻ sơ đồ. Họ có thể thêm nhận xét về các phần của sơ đồ.
 • Tạo một kế hoạch các nhiệm vụ/ công việc để áp dụng các thay đổi và đo lường kết quả. Tiếp tục xác định môi trường của bạn và theo dõi các xu hướng mới có thể xảy ra.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích