Công cụ DMAIC

Các mẫu trực quan để tìm ra quy trình kém hiệu quả và thực hiện những cải tiến cần thiết

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Xác định các cơ hội để cải tiến quy trình kinh doanh của bạn
 • Giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng
 • Cộng tác với đồng nghiệp trong việc phát triển các quy trình và chia sẻ

Các công cụ và mẫu DMAIC khác

Mẫu DMAIC (DMAIC là viết tắt của)

Mẫu DMAIC (DMAIC là viết tắt của)

Sơ đồ SIPOC cho DMAIC

Sơ đồ SIPOC cho DMAIC

Lưu đồ quy trình cho Dmaic

Lưu đồ quy trình cho Dmaic

Sơ đồ nhân quả cho DMAIC

Sơ đồ nhân quả cho DMAIC

Mẫu Dmaic

Mẫu Dmaic

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho DMAIC
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để cải thiện quy trình
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

DMAIC là từ viết tắt của Define (Xác định), Measure (Đo lường), Analyze (Phân tích), Improve (Cải thiện), Control (Kiểm soát). Nó là một phần không thể thiếu của Six Sigma và được sử dụng như một chiến lược trong việc cải tiến quy trình.

Quy trình DMAIC

 • Xác định vấn đề đang ảnh hưởng đến khách hàng hoặc quy trình của công ty bạn. Tạo một báo cáo về vấn đề đã được tìm ra.
 • Tạo danh sách các mục tiêu đối với vấn đề dựa trên báo cáo ở bước 1, đồng thời đảm bảo rằng các nguồn lực, ngân quỹ, nhân sự cần thiết luôn sẵn sàng.
 • Tạo sơ đồ SIPOC để cung cấp cho nhóm cái nhìn tổng quan nhất về quy trình đang được phân tích. Có thể sử dụng bản đồ luồng giá trị để thực hiện việc này. Bạn cũng có thể hiểu chi tiết hơn về quy trình với sự trợ giúp của bản đồ quy trình.
 • Đo lường mức độ của vấn đề. Để làm như vậy, hãy nghiên cứu quy trình trong trạng thái hiện tại của nó với sự giúp đỡ của người sở hữu quy trình.
 • Tiếp theo xác định các nguyên nhân gốc rễ đang gây ra vấn đề. Bạn có thể sử dụng sơ đồ nguyên nhân và kết quả để xác định và phân tích nguyên nhân.
 • Xác định các bước cần thực hiện để giảm thiểu nguyên nhân gây ra vấn đề đã được xác định. Cùng với nhóm, nghĩ ra các giải pháp thích hợp.
 • Chọn giải pháp thiết thực nhất bằng cách sử dụng Impact Effort Matrix. Dựa trên giải pháp đã chọn, hãy tạo bản đồ quy trình mới phản ánh những thay đổi.
 • Duy trì những cải tiến đã đạt được bằng cách thực hiện các thay đổi. Tạo một kế hoạch phản hồi để xác định các bước cần thực hiện nếu có sự sụt giảm về hiệu suất quy trình.
 • Chia sẻ bản đồ đã được tạo với các bên liên quan bằng Creately Viewer. Người xem sẽ thấy bản mới nhất qua đây khi bản đồ được thay đổi.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích