Narzędzia DMAIC

Wizualne szablony do identyfikacji nieefektywności w procesie i wprowadzania niezbędnych usprawnień

Wizualizuj swoje procesy
 • Identyfikacja możliwości doskonalenia procesów biznesowych
 • Minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia błędów i optymalizacja doświadczenia klienta
 • Współpraca z kolegami z zespołu w zakresie wizualizacji procesów i dzielenie się nimi w celu ich szybkiego przeglądu
Narzędzia DMAIC
Narzędzia DMAIC

Więcej narzędzi i szablonów DMAIC

Szablon DMAIC (DMAIC Stands for)

Szablon DMAIC (DMAIC Stands for)

Diagram SIPOC dla DMAIC

Diagram SIPOC dla DMAIC

Schemat przepływu procesu dla Dmaic

Schemat przepływu procesu dla Dmaic

Diagram przyczyn i skutków dla DMAIC

Diagram przyczyn i skutków dla DMAIC

Szablon Dmaic

Szablon Dmaic

Twórczo pomaga ci to zrobić z

Wstępnie zaprojektowane szablony dla DMAIC
Łatwe narzędzia do rysowania i programowania w celu usprawnienia procesów
Udostępniaj innym członkom zespołu w celu współpracy w czasie rzeczywistym i edycji grupowej
Eksportowanie diagramu w postaci wysokiej jakości obrazów lub plików PDF w celu włączenia go do prezentacji PowerPoint i dokumentów Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Przewodnik i najlepsze praktyki

DMAIC jest akronimem, który oznacza Definiowanie, Mierzenie, Analizowanie, Ulepszanie i Kontrola. Jest to integralna część Six Sigma i jest wykorzystywana jako strategia rozwiązywania problemów w celu ułatwienia realizacji projektów doskonalenia procesów

Przetwarzaj DMAIC

 • Zidentyfikuj i zdefiniuj problem, który ma wpływ na procesy zachodzące w firmie lub u klienta. Utwórz odpowiednio oświadczenie o problemie.
 • Stwórz deklarację celu na podstawie deklaracji problemu, upewniając się jednocześnie, że potrzebne zasoby, fundusze, personel są pod ręką.
 • Stwórz diagram SIPOC w celu zapewnienia zespołowi wysokiego poziomu przeglądu analizowanego procesu. W tym celu można również użyć mapy strumienia wartości. Można również uzyskać bardziej dogłębne zrozumienie procesu za pomocą mapy procesu.
 • Zmierzyć skalę problemu. W tym celu należy z pomocą właścicieli procesów przeanalizować proces w jego obecnej sytuacji.
 • Następnie zidentyfikuj przyczyny źródłowe, które powodują problem. Diagram przyczyn i skutków można wykorzystać do identyfikacji i analizy przyczyn.
 • Zdefiniuj kroki, które musisz podjąć, aby złagodzić pierwotną przyczynę zidentyfikowanego problemu. Wspólnie z zespołem, burza mózgów, właściwe rozwiązania.
 • Wybierz najbardziej praktyczne rozwiązanie, korzystając z matrycy wysiłku uderzeniowego. W oparciu o wybrane rozwiązanie, stwórz nowe mapy procesów, które odzwierciedlają zmiany.
 • Utrzymanie usprawnień, które uzyskaliście Państwo dzięki wprowadzeniu zmian. Utwórz plan odpowiedzi, który określa kroki, które należy podjąć w przypadku spadku wydajności procesu.
 • Udostępnij stworzoną przez siebie mapę państw przyszłości swoim interesariuszom za pomocą przeglądarki Creately Viewer. Wszelkie zmiany wprowadzone do mapy zostaną natychmiast odzwierciedlone w przeglądarce.

Pracuje z narzędziami, które kochasz

Przemyślane integracje z platformami, z których korzystasz na co dzień

Pracuje z narzędziami, które kochasz