Daha Fazla Porter'ın Elmas Modeli Örnekleri ve Şablonları

Porter'ın Elmas Modeli

Porter'ın Elmas Modeli

Porter's Diamond

Porter's Diamond

Porter'ın Elmas Modeli Şablonu

Porter'ın Elmas Modeli Şablonu

Dört Ps Pazarlama

Dört Ps Pazarlama

Porter'ın Beş Kuvvet Analizi

Porter'ın Beş Kuvvet Analizi

Creately aşğıda belirtilen özelliklerini kullanmanıza olanak sunar

Üç ufuk büyüme analizi için önceden tasarlanmış şablonlar
Stratejik planlama için kolay çizim ve diyagram oluşturma araçları
Gerçek zamanlı işbirliği ve başkalarıyla paylaşım yaparak grup düzenleme olanağı
"Diyagramlarınızı yayınlamak, belgelendirmek, sunumlara kullanmak ve buna benzer işlemlerde kullanmak için PNG, SVG, PDF veya JPEG olarak dışa aktarma"
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Klavuz ve En İyi Alıştırmalar

Porter'ın elmas modeli veya Porter Elmas Ulusal Avantaj Teorisi, Michale Porter tarafından geliştirilen ekonomik bir modeldir. Ülkelerin neden bazı endüstrilerinin uluslararası alanda diğerlerinden daha rekabetçi olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Model ayrıca, bir ülkeden veya bölgeden şirketlerin belirli bir sektörde rekabet avantajını neden sürdürebildikleri sorusuna da cevap verir. Ulusal rekabet avantajını dört faktöre dayanmaktadır; Faktör koşulları / Talep koşulları / Firma stratejisi, Yapı ve Rekabet / İlgili ve Destekleyici Sektörler.

Porter'ın Elmas Modeli Açıklaması

  • Faktör koşulları: Bulunduğu konum itibari ile bir işlevi olarak ulus için mevcut olan farklı kaynak türlerini ifade eder. Bu faktörlerden bazıları vasıflı işgücü, altyapı ve sermaye ilen, diğerleri ise hammadde, toprak, hava koşulları ve buna benzeri doğal hammadelerdir. Porter’a göre, ulusun rekabet avantajına yardımcı oldukları ve eşsiz, teklit edilemez oldukları için doğal koşullardan daha önemlidir
  • Talep koşulları: İç pazardaki ürün veya hizmete olan talebi açıklar. Yerel müşterilerden gelen bu tür talep, şirketleri kaliteyi artırmaya, yenilik yapmaya ve büyümeye zorlar. Şirketlerin müşterilerin gelecekteki ihtiyaçları hakkında erken fikir sahibi olmalarına ve daha hızlı inovasyon yapmalarına olanak tanır ve böylece yabancı rakiplerine göre rekabet avantajı sağlarlar.
  • İlgili ve destekleyici endüstriler: Bir işletmenin büyümesi, yenilik yapması, müşterilere daha fazla değer sağlaması ve küresel olarak daha rekabetçi hale gelmesi için ilgili ve destekleyici endüstrilerin ülke içinde varlığı önemlidir. Porter’a göre, bir endüstrinin başarısı, ilgili ve destekleyici endüstrilerinin başarısına bağlıdır, çünkü uluslararası rekabet gücü olan tedarikçiler girdilere uygun maliyetli erişim sağlarlar.
  • Firma stratejisi, yapısı ve rekabeti: Bu faktör, bir endüstrinin kendi iç pazarında karşılaştığı rekabeti ve bunun onları ürün veya hizmet kalitesi, müşteri hizmetleri, üretim teknikleri ve buna benzer öğelerin birbiriyle olan rekabet, nihayetinde ulusun büyümesine yansıyacaktır.
  • Devletin rolü, Porter’ın hem “katalizör hem de meydan okuyan” olarak tanımlandığı elmas modeliyle bağlantılı başka bir bileşendir. Hükümetler rekabetçi endüstriler yaratamazken, şirketleri kendilerini geliştirmeye ve daha rekabetçi olmaya zorlayabilir ve teşvik edebilirler.
  • Diğer bileşen şanstır. Porter, resmi olarak şans veya şanstan bahsetmemiş olsa da, genellikle elmas modeliyle ilişkilendirilir. Doğal afetler veya savaş gibi endüstri veya ülke üzerinde olumlu veya olumsuz etki yaratabilecek harici olaylar vardır. Bu tür faktörler şirketlerin kontrolü dışında olsa da, en azından onları izlemeli, böylece ileriye dönük iyi bilgilendirilmiş kararlar alabilirler.

Daha fazla strateji planlama şablonu ve görsel fikri

RATER Modeli

RATER Modeli

Weisboard'un Altı Kutulu Modeli

Weisboard'un Altı Kutulu Modeli

Ürün yol haritası

Ürün yol haritası

Beş Ürün Seviyesi

Beş Ürün Seviyesi

Kaynak Dağılımı Yapısı

Kaynak Dağılımı Yapısı

Strateji Elmas

Strateji Elmas

Sevdiğiniz platformlar ile çalışır

Hergün kullandığımız platformlar ile özenle etegre etilmiştir

Sevdiğiniz platformlar ile  çalışır