Meer Porter's Diamant Model Voorbeelden en Sjablonen

Porter's Diamant Model

Porter's Diamant Model

Porter's Diamond

Porter's Diamond

Porter's Diamant Model Sjabloon

Porter's Diamant Model Sjabloon

Vier P's van Marketing

Vier P's van Marketing

Porter's Vijf Krachten Analyse

Porter's Vijf Krachten Analyse

Creately helpt je dit te doen met

Vooraf ontworpen sjablonen voor het diamantmodel van Porter
Eenvoudige teken- en diagrammingstools voor het analyseren van de concurrentiestrijd op de markt
Deel met anderen in uw team voor real-time samenwerking en groepsbewerking
Exporteer uw diagrammen als PNG's, SVG's of JPEG's voor het publiceren of inbedden in documenten, presentaties, enz.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Gids en beste praktijken

Het diamantmodel van de Porter of de Porter Diamant Theorie of National Advantage, is een economisch model ontwikkeld door Michale Porter. Het is ontworpen om landen te helpen begrijpen waarom sommige van haar industrieën internationaal concurrerender zijn dan andere. Het model helpt ook de vraag te beantwoorden waarom bedrijven uit één land of regio in staat zijn een concurrentievoordeel in een bepaalde bedrijfstak te behouden. Het is gebaseerd op 4 factoren die helpen bij het bepalen van het nationale concurrentievoordeel; Factorvoorwaarden/ Vraagvoorwaarden/ Stevige strategie, Structuur, en Rivaliteit/verwante en Ondersteunende Industrieën.

Porter's Diamond Model uitgelegd

  • Factorvoorwaarden: dit verwijst naar de verschillende soorten middelen die de natie ter beschikking staan in functie van haar locatie. Sommige van deze factoren worden gecreëerd, zoals geschoolde arbeidskrachten, infrastructuur en kapitaal, terwijl andere factoren natuurlijk zijn, zoals grondstoffen, land, weersomstandigheden, enz. Volgens Porter zijn de gecreëerde factorvoorwaarden belangrijker dan de natuurlijke, omdat ze niet kunnen worden gedupliceerd en dus het concurrentievoordeel van de natie helpen.
  • Vraagvoorwaarden: dit verklaart de vraag naar het product of de dienst in de thuismarkt. Een dergelijke vraag van lokale klanten dwingt bedrijven om de kwaliteit te verbeteren, te innoveren en te groeien. Hierdoor kunnen bedrijven in een vroeg stadium inzicht krijgen in de toekomstige behoeften van klanten en sneller innoveren, waardoor ze een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten.
  • Verwante en ondersteunende industrieën: de aanwezigheid van verwante en ondersteunende industrieën binnen het land zelf is belangrijk voor een bedrijf om te groeien, te innoveren, meer waarde te bieden aan de klanten en wereldwijd concurrerender te worden. Volgens Porter is het succes van één industrie afhankelijk van het succes van de verwante en ondersteunende industrieën, aangezien internationaal concurrerende leveranciers kosteneffectieve toegang tot inputs kunnen bieden.
  • Stevige strategie, structuur en rivaliteit: deze factor onderzoekt de concurrentie waarmee een industrie op haar thuismarkt te maken heeft en hoe die leidt tot een verdere verbetering van de kwaliteit van producten of diensten, klantenservice, productietechnieken, enz. Deze concurrentie met elkaar zal uiteindelijk weerspiegeld worden in de groei van de natie zelf.
  • De rol van de overheid is een ander onderdeel dat verbonden is met het diamantmodel van Porter, waarin het beschreven wordt als ‘katalysator en uitdager’. Hoewel de regeringen geen concurrerende industrieën kunnen creëren, kunnen ze bedrijven wel aansporen en stimuleren om zichzelf te verbeteren en concurrerender te worden.
  • De andere component is toeval. Hoewel Porter het niet officieel over toeval of geluk heeft gehad, wordt het vaak geassocieerd met het diamantmodel. Er zijn externe gebeurtenissen zoals natuurrampen of oorlog die een positief of negatief effect kunnen hebben op de industrie of het land. Hoewel dergelijke factoren buiten de controle van de bedrijven vallen, moeten zij deze op zijn minst controleren, zodat zij goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen om vooruitgang te boeken.

Meer sjablonen en visuele ideeën voor strategieplanning

RATER Model

RATER Model

Weisboard's Six Box Model

Weisboard's Six Box Model

Product Stappenplan

Product Stappenplan

Vijf productniveaus

Vijf productniveaus

Structuur voor de verdeling van de middelen

Structuur voor de verdeling van de middelen

Strategie Diamant

Strategie Diamant

Werkt met het gereedschap waar je van houdt

Doordachte integraties met de platformen die u dagelijks gebruikt

Werkt met het gereedschap waar je van houdt