Περισσότερα πρότυπα και παραδείγματα σχεδίων δράσης για την συμμετοχή των εργαζομένων

Σχέδιο δράσης για την πρόσληψη εργαζομένων

Σχέδιο δράσης για την πρόσληψη εργαζομένων

Πρότυπο σχεδίου δράσης για την πρόσληψη εργαζομένων

Πρότυπο σχεδίου δράσης για την πρόσληψη εργαζομένων

Πρότυπο σχεδίου δράσης

Πρότυπο σχεδίου δράσης

Επιχειρηματικό σχέδιο δράσης

Επιχειρηματικό σχέδιο δράσης

Σχέδιο δράσης μάρκετινγκ

Σχέδιο δράσης μάρκετινγκ

Σας βοηθάει δημιουργικά να το κάνετε με

Προ-σχεδιασμένα πρότυπα για σχέδια δράσης για την πρόσληψη εργαζομένων
Εύκολα εργαλεία σχεδίασης και διαγράμματος για τον προγραμματισμό των εργαζομένων
Μοιραστείτε με άλλους στην τάξη σας και ζητήστε τους να προσθέσουν στοιχεία
Εξαγάγετε τα διαγράμματά σας ως PNG, SVG ή JPEG για δημοσίευση ή ενσωμάτωση σε έγγραφα, παρουσιάσεις κ.λπ.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Οδηγός και βέλτιστες πρακτικές

Ένα σχέδιο δράσης για την συμμετοχή εργαζομένων είναι ένα σύνολο ενεργειών που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη ενός προβλήματος που εντοπίζεται με βάση τα σχόλια των εργαζομένων που έχετε συλλέξει μέσω ερευνών, κριτικών ή συσκέψεων one-on-one. Για παράδειγμα, εάν έχετε λάβει σχόλια από υπαλλήλους σχετικά με μια καλύτερη πολιτική απομακρυσμένης εργασίας, το σχέδιο δράσης σας ενδέχεται να περιέχει μια διαδικασία εντοπισμού και εφαρμογής καλύτερων στρατηγικών απομακρυσμένης εργασίας. Ο σκοπός ενός σχεδίου δράσης για την συμμετοχή εργαζομένων είναι να δημιουργήσει ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εμπλεκόμενους και να αυξήσει την παραμονή των εργαζομένων.

Πώς να δημιουργήσετε ένα σχέδιο δράσης για την συμμετοχή υπαλλήλων

  • Στείλτε την έρευνα συμμετοχής των εργαζομένων σας. Λάβετε αναφορές από παλαιούς υπαλλήλους καθώς και από νέους υπαλλήλους πριν αναπτύξετε την έρευνα.
  • Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, αναλύστε διεξοδικά τα δεδομένα της έρευνας για να προσδιορίσετε περιοχές προς αντιμετώπιση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τόσο πρωτοβουλίες σε επίπεδο οργανισμού όσο και μικρότερες, γρήγορες ενέργειες. Αυτή η διαδικασία ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει διευθυντές, διευθυντικά στελέχη και οποιονδήποτε έχει την εξουσία να εφαρμόσει αλλαγές σε ολόκληρο τον οργανισμό.
  • Μόλις προσδιοριστούν οι τομείς βελτίωσης, το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία σχεδίων δράσης για την συμμετοχή των εργαζομένων. Για να ξεκινήσετε, μπορείτε να έχετε ομάδες εστίασης για κάθε προσδιορισμένη περιοχή για να κάνετε ανταλλαγή απόψεων για πιθανές λύσεις.
  • Κάθε μία από τις λύσεις σας πρέπει να έχει έναν σαφή στόχο που θα πρέπει να τηρεί ιδανικά τα κριτήρια SMART (συγκεκριμένα, μετρήσιμα, σχετικά, εφικτά και χρονικά δεσμευμένα).
  • Καθορίστε μέτρα επιτυχίας για την αξιολόγηση της βελτίωσης και αναθέστε σε έναν κάτοχο να δει το έργο μέχρι την ολοκλήρωσή του.
  • Καθώς προσδιορίζετε μεμονωμένες ενέργειες, αναθέστε σε καθεμία από αυτές έναν υπεύθυνο. Ορίστε τις προθεσμίες για κάθε μία από τις εργασίες.
  • Μόλις εφαρμόσετε την πρωτοβουλία, επικοινωνήστε ξανά με τους υπαλλήλους και συγκεντρώστε τα σχόλιά τους σχετικά με τη βελτιωμένη εμπειρία τους, πραγματοποιώντας σύντομες έρευνες.

Περισσότερα πρότυπα και οπτικές ιδέες για την συμμετοχή των εργαζομένων

Σχέδιο δράσης για τη ρύθμιση στόχων

Σχέδιο δράσης για τη ρύθμιση στόχων

Στρατηγικό σχέδιο δράσης

Στρατηγικό σχέδιο δράσης

Πρότυπο σχεδίου δράσης

Πρότυπο σχεδίου δράσης

Σχέδιο διορθωτικής δράσης

Σχέδιο διορθωτικής δράσης

Φύλλο εργασίας ρύθμισης στόχου

Φύλλο εργασίας ρύθμισης στόχου

Πρότυπο στόχου SMART

Πρότυπο στόχου SMART

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε

Λειτουργικά σχεδιασμένες ενσωματώσεις με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε