Quản trị biến động dành cho doanh nghiệp

Các mẫu trực quan và cộng tác nhóm dùng để lập kế hoạch và thực hiện thay đổi tổ chức.

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Lập tài liệu về chiến lược và quy trình để quản lý với các thay đổi/ biến động
 • Xác định cấu trúc tổ chức, kế hoạch truyền thông, ngân sách, v.v.
 • Tương tác với các bên liên quan về kế hoạch và chia sẻ phản hồi tức thì của họ

Thêm Mẫu và Ví dụ về Quản lý Thay đổi

Phân tích trường lực

Phân tích trường lực

Sơ đồ quy trình để đào tạo nhân viên mới

Sơ đồ quy trình để đào tạo nhân viên mới

Mẫu sơ đồ Swimlane

Mẫu sơ đồ Swimlane

Bản đồ tư duy chiến lược kinh doanh

Bản đồ tư duy chiến lược kinh doanh

Biểu đồ Gantt Đơn giản cho Kế hoạch Dự án Cấp cao

Biểu đồ Gantt Đơn giản cho Kế hoạch Dự án Cấp cao

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để quản lý thay đổi
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để xây dựng kế hoạch quản lý thay đổi của bạn
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ dưới dạng SVG và ở nhiều định dạng hình ảnh để trình bày và xuất bản
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Quản lý sự biến động nhằm giúp một tổ chức / doanh nghiệp giải quyết và hỗ trợ các quy trình khác nhau khi xảy ra sự thay đổi trong một tổ chức. Nó giúp một tổ chức, bao gồm cả nhân viên của nó, thay đổi từ trạng thái hiện tại sang trạng thái mới sao cho phù hợp hơn..

Cách tạo kế hoạch quản lý thay đổi

 • Quyết định những gì (sản phẩm, quy trình, kết quả, v.v.) sẽ được thay đổi hoặc cải tiến. Đặt mục tiêu cho các tiêu chí.
 • Tổ chức một nhóm có năng lực để giúp quản lý các thay đổi.
 • Sử dụng mô hình, phác thảo các quy trình hiện có để xác định chỗ thay đổi nên được áp dụng.
 • Sử dụng tính năng cộng tác trong thời gian thực của Creately để phát triển bản quy trình cùng với nhóm. Thêm các bước mới nếu cần để cải thiện quy trình.
 • Dùng phân tích SWOT để xác định các nguy cơ và cơ hội khi xảy ra thay đổi.
 • Xác định các nhân sự và nguồn lực cần thiết để thực hiện các thay đổi. Đặt ngân sách cho các thay đổi khi được thực hiện.
 • Sử dụng biểu đồ Gantt để đặt các mốc quan trọng trong quản lý dự án và đảm bảo rằng các công việc được hoàn thành đúng thời hạn.
 • Nhúng các quy trình dự kiến khi xảy ra thay đổi trong mạng nội bộ của công ty, các trang web hoặc tài liệu khác để mọi người có thể truy cập.
 • Xác định các rủi ro có thể đi kèm với những thay đổi, từ đó xem xét và liên tục cải tiến cho tốt hơn.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích