Thêm các Mẫu và Ví dụ Canvas Mô hình Hoạt động

Mô hình hoạt động Canvas

Mô hình hoạt động Canvas

Mẫu Canvas mô hình hoạt động

Mẫu Canvas mô hình hoạt động

Mẫu Canvas mô hình kinh doanh

Mẫu Canvas mô hình kinh doanh

Ví dụ về canvas đề xuất giá trị

Ví dụ về canvas đề xuất giá trị

Mẫu sơ đồ tổ chức

Mẫu sơ đồ tổ chức

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho canvas mô hình hoạt động
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để lập kế hoạch chiến lược và hoạt động
Chia sẻ với những người khác trong lớp của bạn và yêu cầu họ thêm đầu vào
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Khung mô hình hoạt động là một công cụ trực quan được sử dụng để chuyển một chiến lược thành các lựa chọn hoạt động. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan cấp cao về các hoạt động hiện tại cho những người đứng đầu bộ phận và giúp họ thiết kế các quy trình làm việc chi tiết. Đó là một bước quan trọng giữa chiến lược và các quyết định cần được thực hiện để tạo ra một tổ chức hoạt động. Mô hình hoạt động có thể là một tài liệu một trang hoặc bao gồm hơn 100 trang; mặt khác, khung mô hình hoạt động là một mô hình một trang tập trung vào POLISM dễ nhớ (Processes, Organization, Locations, Information, Suppliers, and Management system)

Cách sử dụng mô hình hoạt động

  • Mở khung mô hình hoạt động tại Creately. Thêm cộng tác viên nếu cần hoặc chia sẻ liên kết chỉnh sửa tài liệu với đồng nghiệp của bạn để cộng tác với họ trong thời gian thực khi bạn tìm ra chi tiết trên canvas mô hình hoạt động.
  • Quy trình (Processes): trong phần này, liệt kê công việc chính hoặc chuỗi giá trị cần được thực hiện trong tổ chức để cung cấp đề xuất giá trị cho khách hàng.
  • Tổ chức (Organization): trong hộp này trên khung, hiểu được thông tin về những người sẽ làm việc trên các quy trình, cách họ liên hệ với nhau (cấu trúc báo cáo) và thẩm quyền họ có để đưa ra quyết định liên quan đến công việc.
  • Vị trí (Locations): đề cập đến vị trí của những người thực hiện công việc. Nó có thể là các quốc gia khác nhau mà các hoạt động được thực hiện, hoặc các thành phố, hoặc thậm chí các bộ phận khác nhau của cùng một cơ sở.
  • Thông tin (Information): đưa ra thông tin về các ứng dụng phần mềm cần thiết để hỗ trợ các quá trình được xác định ở trên.
  • Nhà cung cấp (Suppliers): đây là nơi bạn nắm bắt suy nghĩ và thông tin về những nhà cung cấp quan trọng hỗ trợ các bước công việc trong quy trình.
  • Hệ thống quản lý (Management system): không gian này dành cho việc thu thập thông tin về quá trình lập kế hoạch, ngân sách, quản lý hiệu suất và cải tiến liên tục cần thiết để duy trì tổ chức hoạt động hiệu quả.

Thêm các mẫu và ý tưởng trực quan để lập mô hình hoạt động

Canvas chiến lược sản phẩm

Canvas chiến lược sản phẩm

Bản đồ Quy trình cho Sổ tay Vận hành

Bản đồ Quy trình cho Sổ tay Vận hành

Chiến lược Kim cương

Chiến lược Kim cương

Đồng hồ chiến lược của Bowman

Đồng hồ chiến lược của Bowman

Ma trận chiến lược lớn

Ma trận chiến lược lớn

Kế hoạch hành động chiến lược

Kế hoạch hành động chiến lược

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích