Mô hình GROW để đào tạo nhân viên

Các mẫu trực quan để trợ giúp các buổi đào tạo và hướng dẫn phát triển các kỹ năng của nhân viên

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Giải quyết vấn đề và xác định mục tiêu trong các buổi đào tạo và tư vấn
  • Tìm hiểu cách cải thiện kỹ năng và năng lực của các thành viên trong nhóm
  • Xác định mục tiêu và nguyện vọng cũng như những trở ngại bên trong và bên ngoài

Thêm các Mẫu và Ví dụ về Mô hình GROW

Mô hình GROW để huấn luyện nhân viên mới

Mô hình GROW để huấn luyện nhân viên mới

Phát triển mẫu mô hình

Phát triển mẫu mô hình

Mô hình GROW

Mô hình GROW

Mô hình 9 hộp

Mô hình 9 hộp

Mẫu kiểm kê kỹ năng

Mẫu kiểm kê kỹ năng

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để tạo các mẫu mô hình GROW
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng cho các buổi huấn luyện và cố vấn
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Mô hình GROW là một trong những mô hình đào tạo được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Nó giúp hình thành sơ đồ các buổi đào tạo, huấn luyện. GROW là viết tắt của mục tiêu, thực trạng, tùy chọn và ý chí.

Cách sử dụng mô hình GROW

  • Xây dựng buổi đào tạo hoặc tư vấn của bạn bằng cách sử dụng mô hình GROW, bạn cần bắt đầu với việc thiết lập mục tiêu cho nó.
  • Hiểu các mục tiêu cuối cùng và hiệu suất khi thiết lập các mục tiêu. Và đảm bảo rằng chúng cụ thể, có thể đo lường được, chính xác, thực tế và kịp thời.
  • Kiểm tra và cố gắng hiểu tình hình hiện tại hoặc thực tế của đồng nghiệp. Đánh giá công việc đã thực hiện cho đến nay cùng với hiệu quả và kết quả của chúng.
  • Đồng thời xác định những chướng ngại, ngăn cản đối với chương trình. Cho phép đồng nghiệp tự đánh giá trước khi đưa ra phản hồi của riêng bạn về tình huống đó.
  • Khám phá các tùy chọn hoặc cơ hội có sẵn để vượt qua những trở ngại bạn đã xác định với sự trợ giúp của bản đồ brainstorming. Đánh giá tác động và nỗ lực của từng giải pháp thay thế và chọn những giải pháp tốt nhất trong số chúng.
  • Sau khi chọn một tùy chọn, hãy xác định những hành động mà con bạn cần thực hiện để đạt được mục tiêu của mình. Tạo một kế hoạch hành động cho phù hợp.
  • Đặt một ngày để xem xét sự tiến bộ của đồng nghiệp. Nếu kế hoạch ban đầu không hoạt động, bạn có thể thực hiện các thay đổi và cải thiện nó.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích