Mô hình SIPOC

Với các mẫu trực quan giúp cải thiện quy trình của nhóm

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Cộng tác thường xuyên trên các quy trình lập bản đồ với các nhóm và đối tác
 • Bắt đầu với mẫu mô hình SIPOC được tạo sẵn cho các bài thuyết trình
 • Xuất sơ đồ ở định dạng hình ảnh PDF, PNG, SVG để xuất bản và in ấn

Thêm các ví dụ và mẫu SIPOC

Sơ đồ SIPOC cho DMAIC

Sơ đồ SIPOC cho DMAIC

Mẫu sơ đồ SIPOC

Mẫu sơ đồ SIPOC

Ví dụ về sơ đồ SIPOC

Ví dụ về sơ đồ SIPOC

Mẫu phân tích SIPOC

Mẫu phân tích SIPOC

Quy trình chuỗi nhà cung cấp

Quy trình chuỗi nhà cung cấp

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để tạo sơ đồ SIPOC
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để hình dung các quy trình của bạn
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Plugin Hợp lưu để tạo và thêm sơ đồ vào các trang và bài đăng Hợp lưu của bạn
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Mô hình SIPOC là một bản đồ quy trình cung cấp cái nhìn tổng quan nhất về một dự án. Nó là viết tắt của Suppliers, Inputs, Process, Outputs and Customers.

Cách tạo mô hình SIPOC

 • Tạo một nhóm nhân viên tham gia hoặc có ảnh hưởng tới quy trình. Bạn có thể sử dụng các mẫu sơ đồ SIPOC Creately để ghi lại thông tin khi phân tích quy trình.
 • Khi đã xác định được quy trình muốn phân tích, hãy liệt kê các bước quan trọng trong đó. Bạn có thể ghi các bước này vào cột giữa của sơ đồ SIPOC.
 • Hoặc bạn có thể vạch ra các bước bằng một sơ đồ đơn giản. Đảm bảo không đi vào quá nhiều chi tiết vì bản đồ quy trình này chỉ nên cung cấp một cái nhìn tổng thể về quy trình.
 • Liệt kê các đầu ra chính của quy trình trong cột tương ứng. Sử dụng danh từ và tránh phân nhóm chúng thành tốt hoặc xấu.
 • Liệt kê những người sẽ được hưởng lợi từ quá trình này. Có thể là khách hàng và có thể là nhân viên của bạn nếu đó là quy trình nội bộ.
 • Những yếu tố đầu vào cần thiết để thực hiện quá trình đang phân tích là gì? Liệt kê những thứ này trong cột đầu vào.
 • Xác định nhà cung cấp là ai dựa trên các yếu tố đầu vào mà bạn đã liệt kê trước đó. Và đánh dấu những nhà cung cấp cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đầu ra của quá trình.
 • Xuất sơ đồ ở định dạng ảnh PNG, SVG hoặc PDF để xuất bản, in hoặc chia sẻ nó. Hoặc bạn có thể chia sẻ trực tiếp sơ đồ SIPOC của mình với nhóm dự án hoặc các bên liên quan thông qua Slack. Hoặc cài đặt plugin
 • Creately Confluence để tạo và thêm sơ đồ vào các trang và bài đăng của Confluence.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích