Ma trận rủi ro

Các mẫu trực quan để xác định và đánh giá rủi ro với các nhóm và các bên liên quan

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Nhanh chóng trực quan hóa dữ liệu đánh giá rủi ro với các mẫu có sẵn
 • Cộng tác trực tuyến với các nhóm và các bên liên quan để đánh giá
 • Tạo sơ đồ với nhiều tài nguyên bằng cách thêm liên kết đến các tài liệu cần thiết

Các mẫu và ví dụ về ma trận rủi ro khác

Ma trận rủi ro 3x3

Ma trận rủi ro 3x3

Mẫu ma trận rủi ro 5x5

Mẫu ma trận rủi ro 5x5

Mẫu ma trận rủi ro

Mẫu ma trận rủi ro

Mẫu kế hoạch dự phòng kinh doanh

Mẫu kế hoạch dự phòng kinh doanh

Ví dụ về Kế hoạch Dự phòng Kinh doanh

Ví dụ về Kế hoạch Dự phòng Kinh doanh

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để xác định và đánh giá rủi ro
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để nhanh chóng tạo ra một ma trận rủi ro
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Ma trận rủi ro là một công cụ quản lý dự án được sử dụng để đánh giá rủi ro. Nó giúp đánh giá rủi ro về xác suất và khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của rủi ro. Nó còn được gọi là ma trận xác suất và tác động.

Cách sử dụng ma trận rủi ro

 • Tập hợp một nhóm với nhiều chức năng liên quan đến dự án. Cùng nhau phân tích những rủi ro tiềm ẩn. Nó có thể là một danh sách bao gồm các sự cố từ đơn giản cho đến nguy hiểm đối với môi trường.
 • Xác định khả năng xảy ra các rủi ro này. Có thể là có khả năng, không chắc hoặc rất khó xảy ra?
 • Sau đó, xác định mức độ nghiêm trọng của tác động đến dự án nếu bất kỳ rủi ro nào thực sự xảy ra. Tác động có thể rất thấp, thấp, trung bình hoặc cao.
 • Dựa trên khả năng xảy ra và tác động mà bạn đã tính toán, hãy gán cho mỗi rủi ro một mức xếp hạng rủi ro. Nếu một rủi ro có tác động rất cao và có khả năng xảy ra rất cao thì nên ấn định tỷ lệ rủi ro cao hơn rủi ro có thể có tác động thấp và xác suất xảy ra thấp.
 • Điều này sẽ giúp bạn ưu tiên các rủi ro hoặc xác định những rủi ro nào bạn nên tập trung vào và theo thứ tự nào.
 • Tạo một kế hoạch hành động chi tiết về các bước bạn cần thực hiện để giảm thiểu rủi ro và giảm tác động nếu nó thực sự xảy ra.
 • Hình dung đánh giá của bạn bằng cách sử dụng ma trận. Bạn có thể dễ dàng làm điều này với bảng trực quan của Creately. Chia sẻ liên kết sơ đồ với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan để họ có thể cộng tác chỉnh sửa hoặc xem xét nó trong thời gian thực.
 • Hoặc tải xuống dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để bạn có thể dễ dàng nhúng nó vào wiki nội bộ hoặc trang web của mình và thêm nó vào các tài liệu hoặc bản trình bày cần thiết.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích