Lập kế hoạch làm việc

Hình dung và cộng tác để xây dựng kế hoạch làm việc giúp hoàn thành thành công dự án tiếp theo của bạn

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Tiết kiệm thời gian với các mẫu có sẵn và có thể chỉnh sửa ngay lập tức
 • Cộng tác và giao tiếp với nhóm về việc xác định mục tiêu dự án và các bước cần làm
 • Tải xuống ở định dạng hình ảnh tương thích với PowerPoint và Word

Thêm Mẫu và Ví dụ về Kế hoạch Công việc

Mẫu kế hoạch làm việc

Mẫu kế hoạch làm việc

Kế hoạch hành động kinh doanh

Kế hoạch hành động kinh doanh

Kế hoạch hành động tiếp thị

Kế hoạch hành động tiếp thị

Kế hoạch hành động chiến lược

Kế hoạch hành động chiến lược

Mẫu kế hoạch hành động

Mẫu kế hoạch hành động

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để lập kế hoạch dự án
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để tạo các kế hoạch làm việc hiệu quả
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Kế hoạch làm việc là một công cụ giúp bạn tổ chức, theo dõi quá trình lập dự án. Nó bao gồm các mục tiêu của dự án, các nhiệm vụ sẽ được thực hiện trong suốt dự án, nó được giao cho ai và tiến trình hoàn thành nhiệm vụ. Kế hoạch làm việc hữu ích cho các cá nhân, nhóm và có thể được sử dụng trong cả lĩnh vực học thuật và chuyên môn.

Cách viết, lập kế hoạch làm việc

 • Bắt đầu bằng cách viết một mô tả ngắn gọn về dự án. Nó giải thích dự án nói về cái gì, mục tiêu là gì, hoặc đối tượng mà nó đang nhắm đến.
 • Mục tiêu của dự án của bạn là gì? Bạn có thể chia nhỏ những mục tiêu này thành các mục tiêu dài hạn hoặc ngắn hạn.
 • Đảm bảo rằng các mục tiêu của bạn cần đạt được tiêu chí SMART - Specific, Measureable, Attainable, Relevant, and Timely.
 • Liệt kê tài nguyên có thể cần để thực hiện từng nhiệm vụ. Trong tình huống chuyên nghiệp, chúng có thể bao gồm ngân sách tài chính, máy móc, phần mềm, v.v. và trong lĩnh vực nghiên cứu, chúng có thể là sách, tài liệu nghiên cứu, v.v.
 • Xác định người phải chịu trách nhiệm của mỗi nhiệm vụ. Và thêm các mốc thời gian. Bạn có thể sử dụng biểu đồ Gantt ở đây để mô tả thứ tự và thời gian của các nhiệm vụ hoặc chỉ cần đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
 • Có trở ngại nào có thể làm chậm lại tiến độ đạt được mục tiêu của mình không? Bạn cũng có thể đề cập đến những điều này cùng với các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện.
 • Ghi lại cách bạn sẽ đo lường thành công hoặc xác định khi nào đạt được mục tiêu của mình.
 • Giờ bạn đã biết cách lập kế hoạch làm việc, hãy bắt đầu bằng một trong các mẫu có sẵn trên Creately. Bạn muốn cộng tác với nhóm để hoàn thành nó? Mời họ bằng liên kết chỉnh sửa sơ đồ / chia sẻ đánh giá.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích