Kỹ thuật nghiên cứu thị trường trực quan

Các mẫu trực quan để thu thập và phân tích thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh và ngành

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Thu thập và sắp xếp thông tin về đối tượng và thị trường mục tiêu của bạn
 • Xác định các cơ hội thị trường và đánh giá các quyết định kinh doanh với dữ liệu hữu ích
 • Cộng tác phân tích dữ liệu nghiên cứu thị trường với các bên liên quan trong thời gian thực

Thêm các kỹ thuật và mẫu nghiên cứu thị trường

Mẫu hồ sơ khách hàng cho kế hoạch kinh doanh

Mẫu hồ sơ khách hàng cho kế hoạch kinh doanh

Mẫu hồ sơ khách hàng

Mẫu hồ sơ khách hàng

Hồ sơ đối tượng

Hồ sơ đối tượng

Mẫu mũi tên SWOT trống

Mẫu mũi tên SWOT trống

Phân tích PEST

Phân tích PEST

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để xác định nhu cầu và cơ hội của thị trường
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Nghiên cứu thị trường là quá trình thu thập thông tin về khách hàng tiềm năng và hiện tại, đối thủ cạnh tranh và ngành để phát triển các chiến lược tiếp thị hiệu quả. Nó giúp hiểu được quy mô thị trường, lợi thế cạnh tranh, cũng như nhu cầu của thị trường.

Quy trình nghiên cứu thị trường

 • Bắt đầu bằng cách xác định các mục tiêu của dự án tiếp thị của bạn. Điều này sẽ giúp bạn xác định / các câu hỏi bạn muốn có câu trả lời từ nghiên cứu của mình và giữ cho bạn tập trung trong suốt quá trình.
 • Xác định phương pháp nghiên cứu thị trường bạn cần sử dụng để thu thập dữ liệu có liên quan. Ví dụ, có thể sử dụng khảo sát, phỏng vấn hoặc nhóm tập trung.
 • Đồng thời xác định địa điểm và thời gian bạn sẽ thực hiện nghiên cứu, ai sẽ tham gia, câu hỏi sẽ được hỏi, phương pháp phân tích dữ liệu bạn sẽ sử dụng, v.v.
 • Chuẩn bị dụng cụ nghiên cứu của bạn cần thiết để thực hiện nghiên cứu. Trong một cuộc khảo sát, công cụ nghiên cứu của bạn sẽ là một bảng câu hỏi.
 • Tập hợp dữ liệu của bạn. Bạn có thể sắp xếp dữ liệu gọn gàng bằng cách sử dụng bản đồ tư duy, sơ đồ mối quan hệ, sơ đồ SWOT, v.v. Những điều này sẽ giúp bạn xác định các chủ đề hoặc mẫu trong thông tin.
 • Phân tích dữ liệu bạn đã thu thập được. Bạn có thể sử dụng các tính năng cộng tác trong thời gian thực của Creately để lấy ý kiến đóng góp của các nhân viên từ xa hoặc các bên liên quan trong việc xem xét các sơ đồ bạn đã thực hiện.
 • Khi bạn đã tóm tắt dữ liệu bằng cách sử dụng sơ đồ, hãy trình bày và chia sẻ chúng với các đối tác có liên quan.
 • Bạn có thể tải xuống các sơ đồ dưới dạng PDF, hình ảnh hoặc SVG để thêm chúng vào bản trình bày hoặc tài liệu của mình. Hoặc có thể nhúng chúng vào trang web hoặc blog của mình.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích