Visuelle markedsundersøkelses-teknikker

Visuelle maler for å samle inn og analysere informasjon om kunder, konkurrenter og industri

Visualiser markedsundersøkelsesdata
 • Samle og organisere informasjon om målgruppen og markedet
 • Identifiser markedsmuligheter og evaluer forretningsbeslutninger med nyttige data
 • Samarbeid om å analysere markedsundersøkelsesdata med interessenter i sanntid

Flere markedsundersøkelsesteknikker og maler

Kundeprofilmal for forretningsplan

Kundeprofilmal for forretningsplan

Kundeprofilmal

Kundeprofilmal

Publikumsprofil

Publikumsprofil

Tom SWOT-pilarmal

Tom SWOT-pilarmal

PEST-analyse

PEST-analyse

Creately hjelper gjennom

Forhåndsdesignede maler for markedsundersøkelser og data-analyse
Enkle tegne- og diagramverktøy for å identifisere markedets behov og muligheter
Del med andre i teamet ditt for sanntidssamarbeid og grupperedigering
Eksporter diagrammet ditt som bilder eller PDF-filer av høy kvalitet for å inkludere i PowerPoint-presentasjoner og Word-dokumenter
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Veiledning og gode fremgangsmåter

Markedsundersøkelser er prosessen der informasjon om potensielle og nåværende kunder, konkurrenter og bransjen blir samlet for å utvikle effektive markedsføringsstrategier. Det hjelper å forstå markedsstørrelse, konkurransefortrinn, samt markedets behov.

Markedsundersøkelsesprosess

 • Start med å definere målene for markedsføringsprosjektet. Dette vil hjelpe deg med å identifisere spørsmålene du vil ha svar på fra undersøkelsene og holde deg fokusert gjennom hele prosessen.
 • Identifiser markedsundersøkelsesmetoden du må bruke for å samle relevante data. Du kan for eksempel bruke spørreundersøkelser, intervjuer eller fokusgrupper.
 • Bestem samtidig hvor og når du skal utføre undersøkelser, hvem som vil delta, spørsmålene du vil stille, data-analysemetodene du bruker osv.
 • Forbered forskningsinstrumentet ditt som er nødvendig for å utføre forskningen. I en undersøkelse vil forskningsinstrumentet være et spørreskjema.
 • Samle inn dataene dine. Du kan organisere dataene pent ved hjelp av tankekart, tilhørsdiagrammer, SWOT-diagrammer etc. Disse vil hjelpe deg med å identifisere temaer eller mønstre i informasjonen.
 • Analyser dataene du har samlet. Du kan bruke Creately sanntidssamarbeids funksjoner for å få innspill fra eksterne ansatte eller interessenter i gjennomgangen av diagrammene du har laget.
 • Når du har oppsummert dataene ved hjelp av diagrammer, kan du presentere og dele dem med relevante interessenter.
 • Du kan laste ned diagrammer som PDF-filer, bilder eller SVG-filer for å legge dem til i presentasjonene eller dokumentene dine. Eller du kan legge dem inn på nettstedet eller bloggen din ved hjelp av Creately Viewer.

Fungerer med verktøyene du elsker

Gjennomtenkte designede integrasjoner med plattformene du bruker hver dag

Fungerer med verktøyene du elsker