Các công cụ Six Sigma để cải tiến sản phẩm và quy trình

Các mẫu Six Sigma trực quan cộng tác giúp giảm lỗi và hợp lý hóa hoạt động kinh doanh.

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Xác định nguyên nhân và xem xét các quy trình sản xuất, dịch vụ để loại bỏ yếu tố kém hiệu quả
  • Tìm kiếm những yếu tố cần cải tiến trong các quy trình bằng cách vạch ra chúng
  • Trực quan hóa và lọc dữ liệu gốc để tìm giải pháp hợp lý cho các hoạt động

Thêm các ví dụ và mẫu Six Sigma

Sơ đồ xương cá để cải thiện quy trình làm việc

Sơ đồ xương cá để cải thiện quy trình làm việc

Bản đồ Luồng Giá trị Trạng thái Hiện tại

Bản đồ Luồng Giá trị Trạng thái Hiện tại

Mẫu DMAIC cho các dự án

Mẫu DMAIC cho các dự án

Mẫu phân tích SIPOC

Mẫu phân tích SIPOC

Quy trình cho vay sách Mẫu BPMN

Quy trình cho vay sách Mẫu BPMN

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho phương pháp tiếp cận Six Sigma
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để triển khai Six Sigma dễ dàng
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ dưới dạng SVG và ở định dạng hình ảnh phù hợp với bản trình bày PowerPoint & Tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Six Sigma là một hệ thống - một phương pháp luận quản lý chất lượng - doanh nghiệp sử dụng để cải tiến quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách xác định và loại bỏ các khuyến khuyết và sự kém hiệu quả.

Các bước triển khai Six Sigma

  • Xác định vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh của bạn hoặc sự hài lòng của khách hàng.
  • Tạo bản đồ quy trình / bản đồ luồng giá trị của quy trình hiện tại để kiểm tra quy trình và hiểu trạng thái hiện tại của quy trình.
  • Mời người chịu trách nhiệm về quy trình chia sẻ kiến thức của họ khi vẽ bản đồ quy trình và kiểm tra xem nó có kém hiệu quả hay không với tính năng cộng tác trong thời gian thực.
  • Thu thập đủ dữ liệu để hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Sử dụng 5 Whys analysis hoặc fishbone diagram để thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ.
  • Suy nghĩ về các giải pháp để loại bỏ các khiếm khuyết đã xác định. Chọn giải pháp tốt nhất và tạo bản đồ quy trình trong tương lai dựa trên chúng.
  • Khi các giải pháp tốt nhất được thực hiện, hãy thường xuyên xem xét chúng để đo lường cải tiến và thực hiện các điều chỉnh.
  • Chia sẻ sơ đồ bạn đã tạo bằng cách nhúng chúng vào mạng nội bộ, trang web của tổ chức hoặc bằng cách thêm chúng vào bản trình bày và tài liệu để mọi người có thể dễ dàng truy cập.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích