Narzędzia Six Sigma do usprawniania procesów biznesowych

Szablony wizualne do redukcji błędów i wspólnego usprawniania operacji biznesowych.

Rysuj schematy Six Sigma
  • Projektowanie i usystematyzowanie procesów w celu wyeliminowania nieefektywności
  • Pomoc w zwiększaniu motywacji i produktywności pracowników
  • Podniesienie poziomu lojalności i satysfakcji klientów

Więcej przykładów i szablonów Six Sigma

Diagram Fishbone dla usprawnienia przepływu pracy

Diagram Fishbone dla usprawnienia przepływu pracy

Mapa strumienia wartości stanu obecnego

Mapa strumienia wartości stanu obecnego

Szablon DMAIC dla projektów

Szablon DMAIC dla projektów

Wzór analizy SIPOC

Wzór analizy SIPOC

Proces wypożyczania książek BPMN Szablon

Proces wypożyczania książek BPMN Szablon

Twórczo pomaga ci to zrobić z

Wstępnie opracowane szablony dla podejścia Six Sigma
Łatwe narzędzia do rysowania i diagramu ułatwiające implementację Six Sigma
Udostępniaj innym członkom zespołu w celu współpracy w czasie rzeczywistym i edycji grupowej
Osadzić i udostępnić zawsze zaktualizowany bezpieczny schemat z Creately Viewer na dowolnej wewnętrznej stronie internetowej lub stronie internetowej
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Przewodnik i najlepsze praktyki

Six Sigma jest systemem - metodologia zarządzania jakością - przedsiębiorstwa stosują ją w celu poprawy procesów, produktów lub usług poprzez identyfikację i eliminację wad i nieefektywności

Kroki wdrożeniowe Six Sigma

  • Zidentyfikuj problem, który negatywnie wpływa na wyniki biznesowe lub satysfakcję klienta.
  • Tworzenie mapy procesu/mapy strumienia wartości bieżącego procesu w celu dokładnego zbadania go i zrozumienia stanu jego bieżącej wydajności.
  • Zaproś właścicieli procesów do dzielenia się swoją wiedzą podczas rysowania mapy procesu i badania jej pod kątem nieefektywności w ramach współpracy w czasie rzeczywistym.
  • Zebrać wystarczającą ilość danych, aby zrozumieć pierwotną przyczynę problemu. Użyj analizy 5 Whys lub diagramu kości rybiej do przeprowadzenia analizy pierwotnej przyczyny.
  • Rozwiązania burzy mózgów w celu wyeliminowania zidentyfikowanych defektów. Wybierz najlepsze rozwiązania i stwórz na ich podstawie mapy procesów przyszłości państwa.
  • Po wdrożeniu najlepszych rozwiązań należy je regularnie poddawać przeglądowi w celu zmierzenia postępów i dokonania korekt.
  • Zamontuj różne schematy utworzone w intranecie organizacji lub na innych wewnętrznych stronach internetowych za pomocą przeglądarki Creately Viewer, aby każdy miał łatwy dostęp do niezbędnych dokumentów.

Pracuje z narzędziami, które kochasz

Przemyślane integracje z platformami, z których korzystasz na co dzień

Pracuje z narzędziami, które kochasz