Cấu trúc phân tích yêu cầu

Cộng tác trực tuyến để xác định và sắp xếp các yêu cầu của dự án với các mẫu trực quan

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Hình dung các yêu cầu dự án của khách hàng, nhà tài trợ và các bên liên quan của bạn với các mẫu cấu trúc phân tích yêu cầu
  • Cộng tác thường xuyên qua video conference trong ứng dụng, chỉnh sửa đồng bộ, theo dõi theo thời gian thực và xem trước thay đổi
  • Chia sẻ sơ đồ trên nhiều nền tảng như Google Tài liệu, Google Drive, Slack và Confluence

Các Mẫu và Ví dụ về Cấu trúc Phân tích Yêu cầu khác

Cấu trúc phân tích yêu cầu

Cấu trúc phân tích yêu cầu

Cấu trúc phân chia tài nguyên

Cấu trúc phân chia tài nguyên

Mẫu cấu trúc phân tích tài nguyên

Mẫu cấu trúc phân tích tài nguyên

Ví dụ về cấu trúc phân chia công việc

Ví dụ về cấu trúc phân chia công việc

Cơ cấu phá vỡ công trình xây dựng

Cơ cấu phá vỡ công trình xây dựng

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho các cấu trúc phân tích yêu cầu
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để lập kế hoạch dự án
Chia sẻ với những người khác để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Trong một dự án, một yêu cầu thường đề cập đến một tình huống hoặc một nhiệm vụ cần được giải quyết hoặc hoàn thành để kết thúc dự án. Và cấu trúc phân tích các yêu cầu giúp liệt kê tất cả các yêu cầu này theo thứ bậc giúp nhóm dự án xác định những nhiệm vụ nào cần được ưu tiên. Nó nêu bật những gì dự án cần phải hoàn thành để mang lại giá trị như mong đợi.

Cách tạo cấu trúc phân tích yêu cầu

  • Đầu tiên, xác định các yêu cầu của doanh nghiệp là các nhu cầu tổng quan cần được đáp ứng khi hoàn thành dự án. Những yêu cầu này nằm ở trên cùng của cấu trúc phân tích yêu cầu.
  • Tiếp theo, hãy xem xét và liệt kê yêu cầu của các bên liên quan, những người có thể tạo ra tác động đến dự án hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi dự án - ví dụ, một nhà đầu tư.
  • Tìm ra các yêu cầu giải pháp về chức năng (ở cấp độ người dùng và hệ thống) và các yêu cầu giải pháp phi chức năng (liên quan đến chất lượng, ràng buộc và giả định đối với giải pháp).
  • Trong trường hợp chuyển đổi - nâng cấp giải pháp hoặc xây dựng giải pháp mới - bạn có thể cần phải xem xét các yêu cầu chuyển đổi cần thiết để chuyển từ trạng thái hiện tại sang trạng thái mong muốn. Chúng thường bao gồm các nhu cầu đào tạo, các hoạt động triển khai, v.v.
  • Bạn có thể sử dụng mẫu cấu trúc phân tích yêu cầu của Creately được tạo sẵn để trực quan hóa và tổ chức thông tin khi bạn phân tích và xác định các yêu cầu ở mỗi cấp. Thêm nhóm của bạn hoặc các bên liên quan làm cộng tác viên vào tài liệu Creately để nhận thông tin đầu vào của họ một cách nhanh chóng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích