Sprint Retrospective - Các mẫu

Các mẫu trực quan giúp dễ dàng tạo buổi thảo luận Sprint Retrospective với nhóm của bạn

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Cộng tác với nhóm trên cùng một canvas và xem các thay đổi trong thời gian thực
 • Sử dụng các mẫu, bảng Sprint Retrospective có sẵn để có thể tùy chỉnh và bắt đầu nhanh chóng
 • Chia sẻ tài liệu với nhóm, các bên liên quan khác và nhận phản hồi tức thì từ họ

Thêm các ví dụ và mẫu cải tiến về Sprint

Mẫu hồi tưởng Sprint

Mẫu hồi tưởng Sprint

Bắt đầu Dừng Tiếp tục Mẫu

Bắt đầu Dừng Tiếp tục Mẫu

Biểu đồ tổ chức nhóm Scrum

Biểu đồ tổ chức nhóm Scrum

Lịch trình Sprint

Lịch trình Sprint

Lộ trình sản phẩm Scrum

Lộ trình sản phẩm Scrum

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho Scrum
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để thực hiện một cuộc chạy nước rút hồi tưởng
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Sprint Retrospective là một trình tạo cuộc họp dễ dàng của Scrum Master dùng để thảo luận về các kết quả mà Scrum vừa đưa ra. Tại đây nhóm Scrum sẽ phân tích những gì đã xảy ra và quyết định những gì nên được thay đổi để làm cho bước tiếp theo hiệu quả hơn.

Cách thực hiện Sprint Retrospective

 • Tập hợp nhóm Scrum của bạn lại với nhau và các mẫu Sprint Retrospective với các bước start, stop, continue. Bạn có thể bắt đầu ngay với một trong các mẫu có sẵn của Creately.
 • Thảo luận về cảm nhận của mọi người về kết luận của sprint. Khuyến khích các thành viên trong nhóm đưa ra ý tưởng cải thiện quy trình.
 • Bắt đầu bằng cách yêu cầu mọi người viết ra đề xuất rằng nên thực hiện các bước tiếp theo ra sao. Đây có thể là những hành động cần được thực hiện để cải thiện quy trình.
 • Sau đó, chuyển sang bước tiếp theo: nhóm cần liệt kê những thứ đang làm cho quy trình không hiệu quả hoặc lãng phí thời gian và nguồn lực.
 • Trong mục thứ ba của sprint tiếp theo, hãy viết lại những gì mà nhóm cho là họ nên tiếp tục làm
 • Khi họ viết xong, hãy cho phép họ sắp xếp những gì đã viết trên bảng. Những người đang làm việc từ xa cũng có thể tham gia phiên họp với tính năng cộng tác trong thời gian thực của Creately. Những thay đổi mà bất kỳ ai thực hiện sẽ được phản ánh ngay lập tức trên canvas.
 • Khi mọi người đã hoàn thành, hãy thảo luận về từng mục trên bảng start-stop-continue. Sau đó, thiết lập một cuộc bình chọn để quyết định mục nào trên bảng là quan trọng hơn.
 • Chọn ba mục hàng đầu dựa trên phiếu bầu và ưu tiên chúng trong lần sprint tiếp theo. Chia sẻ khung với các bên liên quan khác và nhận phản hồi tức thì của họ với các nhận xét và chủ đề thảo luận.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích