Thêm Ví dụ và Mẫu về Kế hoạch Chiến lược

Mẫu kế hoạch chiến lược

Mẫu kế hoạch chiến lược

Mẫu kế hoạch chiến lược 2

Mẫu kế hoạch chiến lược 2

Mẫu Canvas cơ hội

Mẫu Canvas cơ hội

Mẫu Canvas cơ hội

Mẫu Canvas cơ hội

Kế hoạch hành động chiến lược

Kế hoạch hành động chiến lược

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để thiết kế chiến lược với nhóm của bạn
Ghi chú dễ dàng và cộng tác trong thời gian thực để nhận được nhiều đầu vào khác nhau
Hội nghị truyền hình tích hợp sẵn cho các cuộc thảo luận nâng cao
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Thông thường, một chiến lược được hình thành là sự phối hợp giữa phân tích và lập kế hoạch và đó là việc tìm ra cách thức tốt nhất để vượt qua những trở ngại giúp đạt được mục tiêu mong muốn. Bản thiết kế Strategy Blueprint giúp bạn xác định yếu tố cốt lõi đằng sau chiến lược và thiết lập một khuôn khổ để bạn tạo ra một kế hoạch có thể hành động được.

Bản thiết kế chiến lược là gì?

  • Bắt đầu với mẫu Strategy Blueprint có sẵn trên Creately, bạn có thể mời những người khác vào canvas để chia sẻ suy nghĩ và cộng tác trong thời gian thực.
  • Bắt đầu xác định những thách thức hoặc rào cản có thể ngăn bạn đi từ điểm A đến điểm B. Liệt kê chúng trên ghi chú trong mẫu
  • Nguyện vọng (Aspirations): Bạn mong muốn trở thành loại hình tổ chức nào? Bạn muốn cung cấp điều gì cho khách hàng và cho xã hội? Hãy thử xác định điều đó một cách ngắn gọn và chính xác nhất có thể. Đưa ra thông báo ngắn gọn dễ hành động
  • Khu vực trọng tâm (Focus area): Bạn sẽ phục vụ ai? Bạn sẽ cung cấp trong phạm vi nào? Bạn sẽ nhắm đến những công việc cần làm nào? Thiết lập một khoảng thời gian giới hạn khi tạo bản thiết kế blueprint để có thể đưa ra các quyết định nhanh chóng và suy nghĩ rõ ràng
  • Nguyên tắc hướng dẫn (Guiding principles): Cùng với nhóm, cố gắng và hoàn thiện triết lý cốt lõi và các giá trị bạn sẽ cam kết
  • Hoạt động (Activities): Liệt kê tất cả các nhiệm vụ cần phải hoàn thành để đạt được kết quả mong muốn
  • Kết quả (Outcomes): Quyết định cách thức có thể đo lường để kiểm tra tiến độ và thành công

Thêm các mẫu và ý tưởng trực quan để lập kế hoạch và chiến lược

Bản đồ tư duy ra quyết định

Bản đồ tư duy ra quyết định

Ví dụ về Điều lệ Đội

Ví dụ về Điều lệ Đội

Lộ trình sản phẩm

Lộ trình sản phẩm

Mẫu hồ sơ đối thủ cạnh tranh

Mẫu hồ sơ đối thủ cạnh tranh

Mẫu kế hoạch hành động

Mẫu kế hoạch hành động

Mẫu lộ trình sản phẩm

Mẫu lộ trình sản phẩm

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích