Mô hình OGSM

Cộng tác nhóm thường xuyên để chuyển đổi tầm nhìn dài hạn trong tổ chức của bạn thành các mục tiêu khả thi với các mẫu được tạo sẵn

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Nhiều mẫu có sẵn để lập kế hoạch chiến lược, thiết lập mục tiêu và đánh giá tiến độ
  • Video conference trong ứng dụng, nhận xét, chỉnh sửa theo thời gian thực và một khung vẽ không giới hạn để làm việc nhóm
  • Các tùy chọn xuất PNG, SVG và PDF cho bản trình bày PowerPoint, nhúng vào tài liệu và chia sẻ

Các mẫu và ví dụ OGSM khác

Mẫu OGSM

Mẫu OGSM

Mô hình OGSM

Mô hình OGSM

Chiến lược Kim cương

Chiến lược Kim cương

Mô hình kim cương của Porter

Mô hình kim cương của Porter

Mô hình AIDA

Mô hình AIDA

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho mô hình OGSM
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để lập kế hoạch chiến lược
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

OGSM là viết tắt của Objectives, Goals, Strategies, and Measures. Đây là một mô hình lập kế hoạch chiến lược được sử dụng để chuyển đổi tầm nhìn của công ty thành một chiến lược tiếp thị và kinh doanh có thể hành động. Bằng cách sử dụng công cụ này, các công ty có thể hiểu những gì họ muốn đạt được và làm thế nào để đạt được chúng. Nó vậy bằng cách giúp bạn xác định các mục tiêu của mình, chia chúng thành các mục tiêu có thể đo lường được, vạch ra các chiến lược để đạt được chúng và đưa ra các biện pháp để theo dõi tiến độ.

Cách sử dụng mô hình OGSM

  • Lập một kế hoạch hành động dựa trên mô hình OGSM là một công việc khá dễ dàng; bạn có thể chỉ cần sử dụng mẫu OGSM có trên Creately được chia sẻ với nhóm của bạn để bắt đầu. Tập trung vào việc xác định các mục tiêu chính, đích nhắm đến, chiến lược và các thước đo một cách chính xác.
  • Mục tiêu chính: bắt đầu bằng việc xác định các mục tiêu chính của tổ chức một cách rõ ràng. Đây là tầm nhìn nêu rõ những gì bạn muốn đạt được trong dài hạn.
  • Đích nhắm đến: Chia nhỏ các mục tiêu của bạn thành các tiêu chí nhỏ hơn, có thể đạt được. Bạn có thể tuân thủ các tiêu chí mục tiêu SMART khi đặt mục tiêu để đảm bảo rằng chúng cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, thực tế và kịp thời.
  • Các chiến lược: Cân nhắc những bước bạn cần thực hiện để đạt được từng mục tiêu và phát triển chiến lược của mình. Bạn cũng nên xem xét các tài nguyên có sẵn và mốc thời gian.
  • Thước đo: Xác định các chỉ số có thể định lượng để đo lường tiến trình của các chiến lược trong khung thời gian đã đưa ra.
  • Quá trình lập kế hoạch chiến lược sử dụng mô hình OGSM sẽ tạo ra kết quả hiệu quả hơn khi được làm việc theo nhóm. Chia sẻ mẫu OGSM của bạn với những người còn lại trong nhóm để cộng tác trong thời gian thực bằng cách sử dụng video conference, theo dõi theo thời gian thực, nhận xét nội dòng và xem trước thay đổi.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích