Alat Analisis Perniagaan untuk Penganalisis Perniagaan

Templat visual untuk mengenal pasti kawasan masalah dan peluang perniagaan dengan pasukan anda

Mulakan Melukis Sekarang
 • Pertimbangkan masalah perniagaan untuk mendapatkan penyelesaian yang berkesan
 • Memetakan proses perniagaan untuk mengenal pasti kecacatan dan memperbaikinya
 • Bekerjasama dengan pasukan dengan lancar untuk memvisualisasikan strategi perniagaan baru

Lebih banyak Contoh dan Templat Analisis Perniagaan

Analisis PESTLE

Analisis PESTLE

Analisis SWOT untuk Analisis Pesaing

Analisis SWOT untuk Analisis Pesaing

Analisis Pemangku Kepentingan

Analisis Pemangku Kepentingan

Diagram Konteks Analisis Perniagaan

Diagram Konteks Analisis Perniagaan

Gunakan Rajah Kes untuk Analisis Perniagaan

Gunakan Rajah Kes untuk Analisis Perniagaan

Kreatif menolong anda melakukannya dengan

Templat yang telah dirancang untuk analisis perniagaan
Alat lukisan dan gambarajah yang mudah untuk perancangan perniagaan
Berkongsi dengan orang lain dalam pasukan anda untuk kolaborasi masa nyata dan penyuntingan kumpulan
Eksport gambar rajah sebagai SVG dan dalam format gambar yang sesuai untuk persembahan PowerPoint & Dokumen Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Panduan dan Amalan Terbaik

Analisis perniagaan adalah proses di mana penganalisis perniagaan melakukan penyelidikan untuk mengenal pasti keperluan perniagaan, mengumpulkan keperluan perniagaan, dan mencari jalan keluar untuk masalah perniagaan.

Bagaimana menjalankan analisis perniagaan

 • Kumpulkan maklumat latar belakang projek dan kenal pasti pelbagai keadaan yang boleh mempengaruhi strategi perniagaan untuk projek tersebut.
 • Gunakan analisis PESTLE untuk mengkaji kesan kekuatan persekitaran luaran dan analisis kekuatan lima Porter untuk meneliti status pasaran semasa.
 • Kenalpasti pihak berkepentingan projek anda. Anda boleh menggunakan peta pihak berkepentingan untuk mengenal pasti pihak berkepentingan penting dengan pasukan anda dengan cepat.
 • Tentukan strategi dan objektif perniagaan. Gunakan matriks Ansoff untuk memahami pilihan strategik yang ada dan analisis SWOT untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalaman.
 • Nilaikan pilihan yang ada untuk mencapai objektif perniagaan. Pertimbangkan pelbagai pilihan menggunakan peta minda dan bagikan kepada pihak berkepentingan untuk pendapat mereka.
 • Kumpulkan pasukan anda dan tentukan skop projek dan buat dokumen definisi skop.
 • Dengan bantuan pengurus projek dan carta Gantt, gariskan garis masa dan tetapkan tarikh penyampaian keperluan untuk pasukan pembangunan.
 • Kenal pasti dan jelaskan syarat kepada pemilik perniagaan dan dapatkan persetujuannya untuk menyerahkannya kepada pasukan pembangunan sebelum secara teknikal melaksanakannya.
 • Muat turun gambar rajah anda sebagai SVG atau dalam format siap cetak atau bagikan kepada orang lain supaya mereka dapat mengakses dan mengeditnya dengan cepat.

Berfungsi dengan alat yang anda gemari

Integrasi yang dirancang dengan teliti dengan platform yang anda gunakan setiap hari

Berfungsi dengan alat yang anda gemari