Tỷ lệ Fibonacci

Đánh giá tốt hơn với những nỗ lực cần thiết cho từng nhiệm vụ và cộng tác thường xuyên với các nhóm từ xa.

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Các mẫu trực tuyến được thiết kế trước để Lập kế hoạch Agile và đánh giá công việc tốt hơn
  • Cộng tác thường xuyên với đối tác liên quan và nhóm trong thời gian thực. Chỉnh sửa đồng bộ, trao đổi qua video, đưa ra các góp ý và hơn thế nữa
  • Xuất file ở định dạng ảnh SVG, PDF, PNG và JPEG để nhúng, chia sẻ, xuất bản và in

Thêm các mẫu và ví dụ về thang đo Fibonacci

Mẫu tỷ lệ Fibonacci

Mẫu tỷ lệ Fibonacci

Mẫu tỷ lệ Fibonacci

Mẫu tỷ lệ Fibonacci

Mẫu tỷ lệ Fibonacci

Mẫu tỷ lệ Fibonacci

Sprint backlog

Sprint backlog

Product Backlog cho Scrum

Product Backlog cho Scrum

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn sử dụng Thang đo Fibonacci để ước tính khối lượng công việc
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để liệt kê các nhiệm vụ khác nhau
Chia sẻ với những người khác trong lớp của bạn và yêu cầu họ thêm đầu vào
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Trong quá trình phát triển Agile, việc đánh giá các công việc cụ thể có hiệu quả hay không và mất bao lâu thời gian là vấn đề quan trọng. Các mẫu Fibonacci Scale cho phép bạn ước tính tổng quát về quy mô của một vấn đề cụ thể. Các nhiệm vụ lớn hơn phức tạp hơn nhận được nhiều điểm hơn và các nhiệm vụ nhỏ hơn nhận được ít điểm hơn. Các nhà quản lý sau đó có thể xem xét và sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ dựa trên thang điểm được đưa ra.

Cách tạo đánh giá bằng tỷ lệ Fibonacci

  • Các thành viên của nhóm ghi điểm theo Chuỗi Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.
  • Một là nhiệm vụ nhỏ nhất dễ dàng nhất và hai mươi mốt là các dự án lớn.
  • Xác định các nhiệm vụ sẽ tốn nhiều nguồn lực và nhóm chúng lại với nhau.
  • Các nhiệm vụ cần ít nguồn lực nên được hoàn thành trước với quy mô nhóm nhỏ.
  • Các nhiệm vụ lớn hơn nên được chia thành các nhiệm vụ nhỏ hơn nữa.
  • Các nhiệm vụ này sẽ được thể hiện lại trên mẫu.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích