Thiết kế hướng dẫn

Các mẫu trực quan để thiết kế và phát triển các chương trình đào tạo và học tập chất lượng

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Lập kế hoạch cho các mô-đun giảng dạy, tài liệu và bài học
 • Có quyền truy cập vào các mô hình thiết kế hướng dẫn với các ví dụ có sẵn
 • Cộng tác với đồng nghiệp của bạn để tạo tài liệu học tập hiệu quả

Ví dụ và mô hình thiết kế hướng dẫn

Mẫu mô hình Addie

Mẫu mô hình Addie

Nguyên tắc hướng dẫn của Merrill

Nguyên tắc hướng dẫn của Merrill

Chín sự kiện hướng dẫn của Gagne

Chín sự kiện hướng dẫn của Gagne

Phân loại của Bloom

Phân loại của Bloom

Mô hình Dick and Carey

Mô hình Dick and Carey

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho các mô hình thiết kế hướng dẫn
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để thiết kế các chương trình đào tạo
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Trong bối cảnh đào tạo và học tập tại nơi làm việc, thiết kế hướng dẫn đề cập đến quá trình phân tích nhu cầu học tập của nhân viên và phát triển các hướng dẫn hoặc tài liệu đào tạo có liên quan.

Quy trình thiết kế hướng dẫn

 • Tiến hành phân tích nhu cầu để xác định các yêu cầu của người học. Đồng thời nhận biết được nhu cầu đào tạo và kinh doanh.
 • Tạo hồ sơ người học bao gồm thông tin về trách nhiệm, vai trò, thách thức, kiến thức của họ trong chủ đề mà tài liệu học tập sẽ dựa vào, v.v.
 • Đặt mục tiêu cho khóa học hoặc chương trình đào tạo. Chúng phải dựa trên kết quả mà bạn mong muốn đạt được khi hoàn thành khóa đào tạo.
 • Quyết định cách tiếp cận hướng dẫn cho khóa học hoặc chương trình đào tạo sau khi bạn đã chọn một chủ đề cho nó.
 • Sử dụng bảng phân cảnh để sắp xếp nội dung và xác định luồng chương trình của bạn. Sử dụng chúng để lập kế hoạch cấu trúc nội dung, hình ảnh, biểu tượng, v.v.
 • Tạo một nguyên mẫu cho khóa học của bạn để kiểm tra tính hiệu quả của nó. Ví dụ: nếu đó là một khóa học eLearning, bạn có thể thử điều này với các mẫu mô phỏng giao diện người dùng.
 • Khi chương trình được khởi chạy, hãy liên tục theo dõi chương trình để biết liệu chương trình có hoạt động hay không. Đánh dấu những phần bạn muốn cải thiện.
 • Đảm bảo tuân thủ các mô hình thiết kế hướng dẫn khi bạn tạo tài liệu học tập hoặc chương trình đào tạo của mình.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích