Sơ đồ sao để nghiên cứu các chủ đề mới

Các mẫu trực quan giúp tổ chức và phân tích các ý tưởng xung quanh một chủ đề mới

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Cộng tác với đồng nghiệp để xác định các đặc điểm liên quan đến một chủ đề
  • Thêm liên kết, GIF, hình ảnh, v.v. để giúp sơ đồ sao có nhiều tài nguyên hơn
  • Tải xuống sơ đồ dưới dạng PNG, JPEG hoặc SVG để xuất bản

Thêm các mẫu và ví dụ về sơ đồ sao

Sơ đồ ngôi sao

Sơ đồ ngôi sao

Mẫu sơ đồ ngôi sao

Mẫu sơ đồ ngôi sao

Ví dụ về sơ đồ ngôi sao

Ví dụ về sơ đồ ngôi sao

Sơ đồ cụm

Sơ đồ cụm

Mẫu sơ đồ cụm

Mẫu sơ đồ cụm

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để khám phá các chủ đề và bài học mới
Các công cụ vẽ và lập sơ đồ dễ dàng để tạo sơ đồ hình sao & tổ chức đồ họa
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Sơ đồ sao là một công cụ sắp xếp đồ họa được sử dụng để xác định các đặc điểm / thuộc tính của một chủ đề đã chọn. Nó cũng có thể được sử dụng như một công cụ để khám phá những ý tưởng mới.

Cách tạo sơ đồ sao

  • Chọn chủ đề quan tâm. Đó có thể là một nhân vật trong sách, một bài học mới, một ý tưởng để thảo luận, v.v. Sử dụng một công cụ như Creately, bạn có thể vẽ, lưu và chia sẻ sơ đồ sao của mình trực tuyến.
  • Bạn có thể vẽ nó từ đầu hoặc sử dụng mẫu sơ đồ có sẵn. Ở trung tâm của nó, hãy viết ra chủ đề.
  • Bạn có thể nghĩ đến những đặc điểm hoặc thuộc tính nào liên quan đến chủ đề? Viết mỗi cái này ra các điểm của ngôi sao.
  • Tùy thuộc vào số lượng đặc điểm, bạn có thể điều chỉnh sơ đồ của mình. Ví dụ: nếu nó vượt quá 5 điểm, bạn có thể sử dụng biểu đồ tương tự như biểu đồ bong bóng.
  • Sử dụng các chủ đề màu có sẵn để nhanh chóng tạo kiểu cho sơ đồ. Nếu muốn chia sẻ sơ đồ với bất kỳ ai hoặc cộng tác trên đó, bạn có thể gửi cho họ liên kết chia sẻ với quyền truy cập chỉnh sửa hoặc nhận xét.
  • Hoặc tải xuống sơ đồ dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào bản trình bày hoặc tài liệu.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích