Sơ đồ cây quyết định

Tạo sơ đồ cây quyết định và các mẫu để xác định các quyết định và kết quả tiềm năng

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Hình dung và phân tích các lựa chọn tiềm năng của một quyết định và kết quả của nó
 • Cân nhắc các lựa chọn thay thế để tránh những rủi ro có thể xảy ra và lợi nhuận
 • Làm rõ các vấn đề rắc rối và nhanh chóng tìm ra giải pháp hiệu quả
Sơ đồ cây quyết định
Sơ đồ cây quyết định

Các mẫu và ví dụ về cây quyết định khác

Mẫu cây quyết định cho ngân hàng

Mẫu cây quyết định cho ngân hàng

Sơ đồ cây quyết định để trình bày

Sơ đồ cây quyết định để trình bày

Mẫu sơ đồ cây quyết định

Mẫu sơ đồ cây quyết định

Ví dụ về cây quyết định

Ví dụ về cây quyết định

Sơ đồ cây quyết định với 6 kết quả

Sơ đồ cây quyết định với 6 kết quả

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để tạo sơ đồ cây quyết định
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để hình dung các quyết định và kết quả
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn ở định dạng hình ảnh PDF, SVG hoặc PNG để xuất bản, chia sẻ và in ấn
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Khi phải đối mặt với một số lựa chọn, bạn có thể sử dụng cây quyết định để tìm ra phương án tốt nhất bằng cách phân tích kết quả để xác định cái nào có thể mang lại lợi ích nhiều nhất.

Cách tạo cây quyết định

 • Xác định quyết định muốn thực hiện hoặc vấn đề bạn muốn tìm giải pháp. Đây sẽ trở thành tiêu đề chính của sơ đồ cây quyết định.
 • Chọn mẫu cây quyết định từ Creately hoặc bắt đầu vẽ một mẫu từ đầu bằng trình chỉnh sửa.
 • Suy nghĩ về các lựa chọn khác nhau có thể có khi giải quyết vấn đề hoặc đưa ra quyết định. Viết những điều này xuống các nhánh của cây quyết định đang được thực hiện.
 • Phân tích chi tiết hơn các biến số để xác định rủi ro và lợi nhuận liên quan đến từng phương án. Bạn cũng có thể sử dụng phân tích rủi ro/ lợi nhuận để làm điều này.
 • Sử dụng các màu sắc để làm nổi bật các quy trình quyết định khác nhau. Điều này sẽ giúp mọi người nhanh chóng đọc và hiểu cây quyết định dễ dàng hơn.
 • Dựa trên những rủi ro và lợi nhuận liên quan đến từng giải pháp thay thế, hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên cho chúng. Lựa chọn thay thế nào có ít rủi ro nhất và mang lại nhiều lợi ích nhất?
 • Mời những người khác trong nhóm cộng tác trên sơ đồ bằng liên kết chia sẻ để bất kỳ ai cũng có thể xem và phân tích sơ đồ trước khi giúp bạn đưa ra kết luận.
 • Nếu muốn, hãy xuất sơ đồ cây quyết định thành định dạng hình ảnh PDF, PNG hoặc SVG để xuất bản và nhúng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích