Quy trình tạo ý tưởng

Các mẫu trực quan để giúp bạn và đồng nghiệp xây dựng và tạo ra các ý tưởng sáng tạo cho các sản phẩm và dịch vụ

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Khám phá những ý tưởng sáng tạo mới cho sản phẩm hoặc dịch vụ với nhóm của bạn
  • Vạch ra và tối ưu hóa các chiến lược và quy trình đổi mới của bạn
  • Chia sẻ ý tưởng với các bên liên quan và lấy ý kiến cũng như đầu vào của họ trong thời gian thực

Các công cụ và kỹ thuật đổi mới hơn

Ma trận đổi mới

Ma trận đổi mới

Mẫu bản đồ động não

Mẫu bản đồ động não

Bản đồ đồng cảm

Bản đồ đồng cảm

Mẫu Dmaic

Mẫu Dmaic

Quy trình tư duy thiết kế

Quy trình tư duy thiết kế

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để tạo ra các ý tưởng sáng tạo độc đáo
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để khám phá và ưu tiên các cải tiến mới
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Đổi mới là quá trình được sử dụng để tạo ra các ý tưởng hoặc giải pháp mới, độc đáo và chuyển đổi chúng thành các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể gia tăng giá trị cho khách hàng.

Quy trình đổi mới

  • Xác định vấn đề là trọng tâm trong giải pháp của bạn. Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng để thu thập đủ thông tin về nó. Có thể dựa vào các cuộc khảo sát và phỏng vấn để tiếp cận với khách hàng của mình.
  • Tập hợp một nhóm chuyên gia và bắt đầu tìm kiếm giải pháp. Sắp xếp các ý tưởng xuất hiện trong một mẫu bản đồ tư duy.
  • Chia sẻ mẫu với mọi người, ngay cả những nhân viên ở xa. Bất kỳ thay đổi nào họ thực hiện đối với bản đồ sẽ xuất hiện trong thời gian thực.
  • Bạn có thể tạo ra các ý tưởng để tạo ra một cái gì đó hoàn toàn mới hoặc sửa đổi một sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có bằng cách thêm các tính năng mới. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng ý tưởng bạn chọn sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty.
  • Tạo một mẫu sản phẩm với ngân sách thấp để thử nghiệm trước khi sản xuất thực tế. Bằng cách này, bạn có thể xác định chỗ nào nên cải thiện.
  • Thử nghiệm nguyên mẫu sản phẩm với một nhóm khách hàng tiềm năng hoặc các bên liên quan được chọn. Ý kiến của họ có thể được sử dụng để hoàn thiện thêm sản phẩm.
  • Sau khi ra mắt sản phẩm, bạn có thể theo dõi phản hồi từ khách hàng và sử dụng phản hồi đó để tiếp tục cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích