Các mẫu và ví dụ về tư duy chiến lược khác

Đồng hồ chiến lược của Bowman

Đồng hồ chiến lược của Bowman

Ma trận Anosff

Ma trận Anosff

Mẫu kim cương chiến lược

Mẫu kim cương chiến lược

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho khung How Might We
Công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng cho tư duy thiết kế
Chia sẻ với những người khác để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Phương pháp How Might We (Chúng ta có thể làm như thế nào?) là một kỹ thuật tư duy thiết kế tạo ra các giải pháp sáng tạo bằng cách sắp xếp lại những thách thức đã biết xung quanh dịch vụ hoặc sáng kiến sản phẩm của bạn. Viết ghi chú How Might We (hoặc HMWs) là một cách thức hợp tác của các nhóm khi bắt đầu một dự án hoặc sáng kiến chiến lược.

Cách sử dụng khung How Might We

  • Bắt đầu bằng cách mở không gian làm việc tại Creately, bạn có thể mời các thành viên trong nhóm vào cùng một khung và cộng tác trong thời gian thực khi bạn xác định và ghi lại các nhóm cơ hội mới.
  • Bắt đầu bằng cách phác thảo những hiểu biết hoặc những điểm khó khăn mà bạn đã thu thập được về thiết kế hiện tại hoặc sáng kiến mới của bạn.
  • Bây giờ, chỉ cần sắp xếp lại những hiểu biết đó thành những câu hỏi bắt đầu bằng “Chúng ta có thể làm như thế nào?”.
  • Hãy nhớ mô tả và định hướng giải pháp.
  • Xem xét các yếu tố cơ bản có thể góp phần vào nó, đây là một cách tuyệt vời để tinh chỉnh câu hỏi của bạn.
  • Đảm bảo liệt kê nhiều giải pháp có thể giải quyết vấn đề, điều này tạo ra nhiều cơ hội hơn.
  • Một câu hỏi “HMW” được đóng khung rõ ràng sẽ chứa lượng cảm hứng phù hợp để bạn nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ để tìm ra các giải pháp tiềm năng.

Thêm các mẫu và ý tưởng trực quan để lập kế hoạch chiến lược

Mẫu Định vị Sản phẩm

Mẫu Định vị Sản phẩm

Đồng hồ chiến lược của Bowman PPT

Đồng hồ chiến lược của Bowman PPT

Canvas chiến lược sản phẩm

Canvas chiến lược sản phẩm

Ma trận TOWS

Ma trận TOWS

Phân tích SOAR

Phân tích SOAR

Năm cấp độ sản phẩm

Năm cấp độ sản phẩm

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích