Phân tích nhiệm vụ - công việc

Các mẫu trực quan giúp chia nhỏ các nhiệm vụ phức tạp và cộng tác cùng phân tích để cải thiện chúng

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Nhanh chóng phác thảo các bước trong nhiệm vụ của bạn bằng cách sử dụng bản đồ quy trình để dễ dàng phân tích
 • Cộng tác trong thời gian thực với người chịu trách nhiệm về tác vụ khi ghi lại các quy trình
 • Sử dụng mẫu có sẵn để bắt đầu phát triển và phân tích các nhiệm vụ

Các mẫu và ví dụ phân tích nhiệm vụ khác

Mẫu danh sách công việc

Mẫu danh sách công việc

Thẻ CRC

Thẻ CRC

Kế hoạch truyền thông

Kế hoạch truyền thông

Mẫu kế hoạch hành động

Mẫu kế hoạch hành động

Mẫu kế hoạch hành động

Mẫu kế hoạch hành động

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để phân tích nhiệm vụ
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để ghi lại các quy trình và kiểm tra các công việc
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn ở định dạng hình ảnh PDF, SVG hoặc PNG để xuất bản, chia sẻ và in ấn
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Phân tích nhiệm vụ đề cập đến quá trình mà một nhiệm vụ được kiểm tra để vạch ra và ghi lại các bước liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ nói trên.

Quy trình phân tích nhiệm vụ

 • Xác định nhiệm vụ bạn muốn phân tích và người chịu trách nhiệm về nhiệm vụ. Tham khảo ý kiến của họ khi xây dựng ở bước tiếp theo.
 • Chia nhỏ nhiệm vụ lớn thành các nhiệm vụ con nhỏ hơn. Bạn có thể vạch ra các bước này và cộng tác theo thời gian thực với những người liên quan trên bản đồ quy trình.
 • Chia nhỏ các nhiệm vụ đã được xác định thành các hành động cụ thể. Bạn có thể sử dụng một sơ đồ khác để hình dung các bước này.
 • Đánh dấu xác định nhiệm vụ, mô tả công việc và kiểm kê công việc. Đánh giá rủi ro để xác định các rủi ro liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ.
 • Bây giờ bạn đã nhận thức được các phần khác nhau của nhiệm vụ, hãy kiểm tra mối quan hệ giữa chúng. Phân tích hành vi, phân tích vấn đề, v.v..
 • Sử dụng thông tin thu thập được và xác định mục tiêu cho các buổi đào tạo cho nhân viên.
 • Đảm bảo rằng bạn cân nhắc tuổi, kinh nghiệm và kỹ năng của nhân viên trong quá trình phân tích nhiệm vụ.
 • Xuất sơ đồ của bạn ở định dạng tệp PNG, PDF hoặc SVG để xuất bản, chia sẻ hoặc nhúng.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích