Thêm các mẫu và ví dụ nhật ký RAID

Ví dụ về nhật ký RAID

Ví dụ về nhật ký RAID

Mẫu bản đồ Wardley

Mẫu bản đồ Wardley

Ma trận xác suất rủi ro và tác động

Ma trận xác suất rủi ro và tác động

Bản đồ tư duy để xác định rủi ro

Bản đồ tư duy để xác định rủi ro

Ma trận rủi ro 3x3

Ma trận rủi ro 3x3

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu và canvas được thiết kế sẵn để tạo nhật ký RAID
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để lập kế hoạch dự án
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

RAID là từ viết tắt của Risks, Assumptions/ Actions, Issues and Dependencies/ Decisions. Đó là một công cụ lập kế hoạch dự án được sử dụng để xác định, lập tài liệu và theo dõi các rủi ro, hành động, vấn đề và sự phụ thuộc có thể ảnh hưởng đến dự án. Bạn nên tạo nhật ký RAID khi bắt đầu dự án và cập nhật nó thường xuyên với các đánh giá hàng tuần.

Cách sử dụng nhật ký RAID

  • Nhật ký RAID khá dễ sử dụng. Kiểm tra và điền thông tin cho các phần tử của nhật ký RAID được giải thích bên dưới. Bạn có thể sử dụng mẫu nhật ký RAID được tạo sẵn để đẩy nhanh tiến độ và cộng tác với nhóm của mình.
  • Trong phần Risks, liệt kê các sự kiện hoặc yếu tố có thể có ảnh hưởng xấu đến dự án trong suốt vòng đời của nó. Đánh giá khả năng và tác động của các rủi ro và đưa ra kế hoạch ứng phó để khắc phục hậu quả nếu chúng xảy ra.
  • Trong phần Assumptions, hãy viết ra các giả định mà nhóm có về dự án và sự thành công của dự án. Bằng cách liệt kê những điều này xuống, bạn có thể dễ dàng theo dõi chúng và xem liệu chúng có đúng hay không.
  • Mục Issues là những rủi ro đã xảy ra và đang có tác động tiêu cực đến dự án của bạn. Nhật ký phải bao gồm mô tả về từng vấn đề này, tác động của chúng và các hành động bạn cần thực hiện để loại bỏ chúng.
  • Dependencies bao gồm các sự kiện hoặc các bước cần được hoàn thành để dự án tiến triển hoặc các sự kiện hoặc nhiệm vụ phụ thuộc vào kết quả đầu ra của dự án. Xem các phần phụ thuộc này là gì và khi nào chúng nên được phân chia.
  • Nhật ký RAID có thể được điền nhanh hơn nhiều với sự trợ giúp của các thành viên nhóm dự án. Nắm bắt thông tin đầu vào mà họ đã nhập ở mọi lúc mọi nơi với khả năng thời gian thực của Creately; nhận xét nội tuyến, video conference trong ứng dụng, chỉnh sửa thời gian thực và theo dõi trực tiếp trên màn hình.
  • Xuất nhật ký RAID của bạn ở các định dạng ảnh PNG, SVG, JPEG hoặc PDF để xuất bản, in ấn hoặc chia sẻ.

Thêm các mẫu và ý tưởng trực quan để lập kế hoạch dự án

Mẫu dòng thời gian của dự án

Mẫu dòng thời gian của dự án

Phân tích SOAR

Phân tích SOAR

Mẫu điều lệ dự án

Mẫu điều lệ dự án

Bảng công việc Mục tiêu SMART

Bảng công việc Mục tiêu SMART

Mẫu kế hoạch hành động

Mẫu kế hoạch hành động

Mẫu ma trận lập kế hoạch kịch bản

Mẫu ma trận lập kế hoạch kịch bản

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích