Mẫu lịch trình dự án

Cộng tác liên tục trong việc lập kế hoạch và lên lịch cho các công việc dự án của bạn với các mẫu trực quan có thể chỉnh sửa

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Xác định công việc cần thực hiện, phân bổ nguồn lực và tiến trình dự án với các mẫu có sẵn
 • Chia sẻ sơ đồ của bạn với những thành viên chính và cộng tác cập nhật nó trong thời gian thực
 • Theo dõi tiến độ dự án của bạn và cập nhật tức thì và thêm ghi chú vào sơ đồ

Thêm Ví dụ về Lịch trình Dự án và Mẫu

Mẫu lịch trình dự án

Mẫu lịch trình dự án

Ví dụ về lịch trình dự án

Ví dụ về lịch trình dự án

Vòng đời dự án 5 giai đoạn

Vòng đời dự án 5 giai đoạn

IT Project

IT Project

Tiến trình dự án nghiên cứu

Tiến trình dự án nghiên cứu

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế trước để lập lịch dự án
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để lập kế hoạch dự án
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng SVG, PNG, PDF, v.v. để xuất bản, chia sẻ và in
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Lịch trình dự án cung cấp một cái nhìn tổng quan về khung thời gian của dự án. Nó liệt kê các nhiệm vụ, việc cần làm của dự án, các nguồn lực cần thiết và tiến trình.

Cách tạo lịch trình dự án

 • Tập hợp các việc cần làm để xác định tất cả các hoạt động cần hoàn thành để đáp ứng các mục tiêu của dự án.
 • Xác định các hoạt động của dự án. Sử dụng cấu trúc phân tích công việc, liệt kê chúng ra để phân tách chúng thành các hoạt động của dự án.
 • Phân tích từng nhiệm vụ để xác định sự phụ thuộc của nó đối với các nhiệm vụ khác. Sau đó, ghép nối các hoạt động và ghi lại chúng vào lịch trình dự án của bạn.
 • Kiểm tra các nguồn lực cần thiết sẵn có để thực hiện từng hoạt động và phân bổ chúng khi cần thiết.
 • Ước tính thời lượng hoặc số giờ làm việc cần thiết cho mỗi nhiệm vụ. Đó có thể là vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng.
 • Đảm bảo rằng các nguồn lực được phân bổ đầy đủ và khoảng thời gian được ước tính chính xác.
 • Tạo các mốc quan trọng của dự án trên lịch trình. Sau đó, bạn có thể liên kết chúng với các nhiệm vụ có liên quan.
 • Khi bạn đã phân chia các tài nguyên và đảm bảo rằng khoảng thời gian ước tính là chính xác, hãy bắt đầu phát triển lịch biểu của bạn bằng cách sử dụng mẫu trên Creately.
 • Mời các thành viên khác của dự án xem lại lịch trình bằng cách chia sẻ sơ đồ với họ. Bạn có thể xem ngay những thay đổi mà họ thực hiện.
 • Thường xuyên xem lại lịch trình và cập nhật nó. Chia sẻ liên kết chỉnh sửa / đánh giá sơ đồ với những người khác để bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng truy cập để theo dõi và quản lý tiến độ dự án.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích