Khung thử nghiệm

Lập kế hoạch và xây dựng các thử nghiệm để kiểm tra và đo lường hiệu quả của phương án

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Chia nhỏ các trường hợp giả định thành các thử nghiệm có thể đo lường, đánh giá được bằng cách sử dụng các mẫu canvas thử nghiệm được tạo trước.
  • Xuất ở định dạng ảnh SVG, PDF, PNG và JPEG để nhúng, chia sẻ, xuất bản hoặc in

Các mẫu và ví dụ canvas thử nghiệm khác

Mẫu Canvas thử nghiệm

Mẫu Canvas thử nghiệm

Mẫu canvas thử nghiệm 2

Mẫu canvas thử nghiệm 2

Lưới giả định

Lưới giả định

Lưới giả định

Lưới giả định

Mẫu Canvas cơ hội

Mẫu Canvas cơ hội

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế trước để tạo canvas thử nghiệm được cá nhân hóa
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để thêm ghi chú và đầu vào
Hội nghị truyền hình tích hợp để có các cuộc trò chuyện liền mạch với nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG, PDF hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Khung thử nghiệm là một công cụ cho phép các nhóm xây dựng một phương án thử nghiệm phù hợp vào một thời điểm được xác định. Với canvas thử nghiệm, bạn có thể xây dựng một phương án được xác định rõ ràng: bắt đầu bằng việc giả định tình huống rủi ro nhất, chỉ định một giả thuyết rõ ràng, có thể kiểm chứng được và thiết lập một thử nghiệm. Sau khi chạy thử nghiệm, bạn có thể kiểm tra kết quả và lập kế hoạch cho các bước tiếp theo của mình.

Cách sử dụng canvas thử nghiệm

  • Mở Canvas thử nghiệm trên Creately và mời các thành viên trong nhóm tham gia. Bắt đầu bằng cách đưa ra một giả thuyết tình huống và thảo luận về những gì bạn có thể làm để kiểm tra giả thuyết.
  • Đưa ra các giả định kém hiệu quả trước khi có kết quả của thử nghiệm.
  • Thiết lập thử nghiệm của bạn. Cái gì sẽ được sử dụng đầu tiên để thử nghiệm? Các biến và số liệu quan trọng là gì?
  • Trong phần kết quả, hãy nhập cả dữ liệu định lượng và định tính thu được từ thử nghiệm.
  • Tóm tắt và xác định xem kết quả của thử nghiệm có chuẩn xác so với giả thuyết của bạn hay không.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích