Các mẫu kế hoạch hành động để lập kế hoạch cho mục tiêu của bạn

Cộng tác để xác định và lập kế hoạch cho các bước cần thiết để đạt được mục tiêu

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Hình dung các bước cần thiết để hoàn thành mục tiêu kinh doanh của bạn với các mẫu tạo sẵn
 • Cộng tác liền mạch với các thành viên trong nhóm để xác định các bước hành động và tài nguyên
 • Cung cấp cho các bên liên quan quyền truy cập vào kế hoạch hành động và thảo luận về sự thay đổi bằng các nhận xét nội tuyến

Thêm Ví dụ và Mẫu về Kế hoạch Hành động

Mẫu kế hoạch hành động

Mẫu kế hoạch hành động

Mẫu kế hoạch hành động

Mẫu kế hoạch hành động

Kế hoạch hành động nghề nghiệp

Kế hoạch hành động nghề nghiệp

Biểu đồ cột mốc

Biểu đồ cột mốc

Ví dụ về kế hoạch hành động

Ví dụ về kế hoạch hành động

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để tạo kế hoạch hành động
Công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng lập kế hoạch chiến lược và thiết lập mục tiêu
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng SVG, PNG, PDF, v.v. để xuất bản, chia sẻ và in
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Kế hoạch hành động là tài liệu liệt kê và giải thích các bước hoặc hành động cần phải hoàn thành để đạt được một mục tiêu nhất định. Nó chỉ định các nguồn lực cần thiết và tiến trình để thực hiện kế hoạch.

Cách tạo kế hoạch hành động

 • Xác định mục đích và mục tiêu của bạn. Đảm bảo rằng mục tiêu bạn chọn có thể đạt được trong khung thời gian và các nguồn lực sẵn có.
 • Tập hợp một nhóm đa chức năng để tạo kế hoạch hành động cho bạn. Cùng nhau tư duy, xác định các bước cần đạt được và có thể đo lường được.
 • Chọn một mẫu kế hoạch hành động có thể chỉnh sửa từ Creately để ghi lại thông tin. Mời nhóm của bạn điền thông tin vào đó thông qua việc cộng tác trong thời gian thực.
 • Xác định những nhân viên phải chịu trách nhiệm để thực hiện các bước hành động cũng như những người hỗ trợ cho họ.
 • Tính toán và phân tích thời gian biểu cho từng bước hành động. Tạo một lịch trình rõ ràng để thực hiện chúng.
 • Xác định và liệt kê các nguồn lực cần thiết cho mỗi nhiệm vụ. Nếu chúng không có sẵn, hãy tìm cách để được đáp ứng đầy đủ.
 • Cập nhật mẫu kế hoạch hành động khi bạn triển khai các bước. Theo dõi tiến độ và thực hiện các thay đổi khi cần thiết.
 • Xuất dưới dạng SVG, PNG, PDF, v.v. để có thể dễ dàng xuất bản, in, nhúng hoặc chia sẻ với người khác.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích