Παραδείγματα και πρότυπα σχεδίου δράσης για τον σχεδιασμό των στόχων σας

Συνεργαστείτε για τον καθορισμό και τον προγραμματισμό των βημάτων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων σας με οπτικά πρότυπα

Ξεκινήστε να σχεδιάζετε τώρα
 • Οπτικοποιήστε τα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων με προεπιλεγμένα πρότυπα
 • Συνεργαστείτε χωρίς εμπόδια με την ομάδα σας για να προσδιορίσετε τα βήματα δράσης και τους πόρους
 • Δώστε στους ενδιαφερόμενους γρήγορη πρόσβαση στο σχέδιο δράσης σας και συζητήστε τις αλλαγές με ενσωματωμένα σχόλια

Περισσότερα παραδείγματα και πρότυπα σχεδίου δράσης

Πρότυπο σχεδίου δράσης

Πρότυπο σχεδίου δράσης

Πρότυπο σχεδίου δράσης

Πρότυπο σχεδίου δράσης

Σχέδιο δράσης σταδιοδρομίας

Σχέδιο δράσης σταδιοδρομίας

Διάγραμμα ορόσημων

Διάγραμμα ορόσημων

Παράδειγμα σχεδίου δράσης

Παράδειγμα σχεδίου δράσης

Σας βοηθάει δημιουργικά να το κάνετε με

Προ-σχεδιασμένα πρότυπα για τη δημιουργία σχεδίων δράσης
Εύκολη σχεδίαση, διαγράμματα στρατηγικού σχεδιασμού και καθορισμός στόχων
Κοινοποίηση αρχείων για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και ομαδική επεξεργασία
Εξαγάγετε τα διαγράμματά σας ως SVG, PNG, PDF κ.λπ. για δημοσίευση, κοινή χρήση και εκτύπωση
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Οδηγός και βέλτιστες πρακτικές

Ένα σχέδιο δράσης είναι ένα έγγραφο που παραθέτει και εξηγεί τα βήματα ή τις ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Προσδιορίζει τους πόρους που απαιτούνται και το χρονοδιάγραμμα για τη δράση του σχεδίου.

 • Προσδιορίστε και καθορίστε τους στόχους σας. Βεβαιωθείτε ότι ο στόχος που επιλέγετε είναι εφικτός εντός του χρονικού πλαισίου και των πόρων που έχετε στη διάθεσή σας.
 • Συγκεντρώστε μια ομάδα πολλαπλών λειτουργιών για να δημιουργήσετε το σχέδιο δράσης σας. Σκεφτείτε μαζί και προσδιορίστε τα βήματα δράσης, τα οποία πρέπει να είναι εφικτά και μετρήσιμα.
 • Επιλέξτε ένα επεξεργάσιμο πρότυπο σχεδίου δράσης από το Creately για την καταγραφή πληροφοριών. Προσκαλέστε την ομάδα σας να την συμπληρώσει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μέσω συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο.
 • Προσδιορίστε τους υπαλλήλους που πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των βημάτων δράσης, καθώς και εκείνους που θα πρέπει να τους υποστηρίζουν.
 • Υπολογίστε και αναλύστε το χρονοδιάγραμμα για κάθε βήμα δράσης. Δημιουργήστε ένα σαφές πρόγραμμα για την πραγματοποίησή τους.
 • Προσδιορίστε και καταγράψτε τους απαραίτητους πόρους για κάθε εργασία. Εάν δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμοι, μάθετε πώς να τα αποκτήσετε.
 • Ενημερώστε το πρότυπο σχεδίου δράσης καθώς εφαρμόζετε τα βήματα. Παρακολουθήστε την πρόοδο και κάντε αλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Εξαγάγετε το διάγραμμά σας ως SVG, PNG, PDF κ.λπ., ώστε να μπορείτε εύκολα να δημοσιεύσετε, να εκτυπώσετε, να ενσωματώσετε ή να το μοιραστείτε με άλλους.

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε

Λειτουργικά σχεδιασμένες ενσωματώσεις με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε