Các mẫu Brainstorm

Các tổ chức đồ họa và mẫu để cùng nhau vạch ra các ý tưởng và brainstorm qua các công cụ trực tuyến

Tạo biểu đồ Brainstorm
 • Sắp xếp và phân loại các luồng ý tưởng trong quá trình brainstorm
 • Cộng tác với các thành viên làm việc từ xa để đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề
 • Cho phép mọi người trong tổ chức xem xét và thảo luận về kết quả brainstorm của bạn

Thêm các mẫu và ví dụ động não

Bản đồ động não

Bản đồ động não

Ví dụ về động não

Ví dụ về động não

Mẫu bản đồ động não

Mẫu bản đồ động não

Mẫu động não

Mẫu động não

Bản đồ tư duy để cải thiện quy trình làm việc

Bản đồ tư duy để cải thiện quy trình làm việc

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để động não trực tuyến
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để ra quyết định và tạo ý tưởng
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Brainstorm là quá trình được sử dụng để tạo ra những ý tưởng mới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định hoặc giải quyết vấn đề. Nó có thể được thực hiện riêng lẻ hoặc theo nhóm.

Quá trình brainstorm

 • Tập hợp nhóm những người có liên quan, những người có thể góp phần giải quyết vấn đề hoặc đưa ra quyết định bằng kinh nghiệm và kỹ năng của họ.
 • Chọn một người điều hành cho quá trình brainstorm. Người điều hành nên làm rõ mục đích của phiên họp và giải thích vấn đề mà nhóm cần khắc phục.
 • Brainstorm các ý tưởng hoặc đề xuất trong một thời hạn nhất định. Các thành viên trong nhóm có thể thực hiện riêng lẻ hoặc theo nhóm. Sử dụng các mẫu và biểu đồ brainstorm để nắm bắt và phát triển ý tưởng.
 • Sắp xếp các ý tưởng được tạo ra trên sơ đồ mối quan hệ. Điều này sẽ giúp bạn phân loại, sắp xếp và tóm tắt tất cả các ý tưởng.
 • Cùng với nhóm xem xét và thảo luận về các ý tưởng trên sơ đồ mối quan hệ của bạn. Mời bất kỳ thành viên nào trong nhóm đóng góp bằng các tính năng cộng tác trong thời gian thực của Creately.
 • Chọn các tùy chọn tốt nhất trong số các ý tưởng đã tạo. Bạn có thể sử dụng phân tích rủi ro để xác định cái nào nên ưu tiên.
 • Tạo kế hoạch hành động để thực hiện các ý tưởng và các thay đổi đã được thống nhất và quyết định về một mốc thời gian. Sau khi triển khai, theo dõi và đo lường kết quả.
 • Bạn có thể chia sẻ sơ đồ đã tạo với các thành viên còn lại trong tổ chức của mình bằng Creately Viewer. Hoặc xuất chúng dưới dạng hình ảnh hoặc PDF để thêm vào bản trình bày PowerPoint hoặc tài liệu Word của bạn.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích