Biểu đồ phân cấp

Các mẫu trực quan để đưa ra thứ bậc của các khái niệm và mối quan hệ giữa chúng

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Đơn giản hóa và truyền tải thông tin một cách dễ hiểu
  • Hình dung thứ bậc của ý tưởng, khái niệm và cấu trúc của tổ chức
  • Tải xuống biểu đồ phân cấp dưới dạng SVG hoặc hình ảnh để nhúng vào bản trình bày, trang web, v.v.

Thêm các mẫu và ví dụ về biểu đồ phân cấp

Mẫu kế hoạch hành động

Mẫu kế hoạch hành động

Mẫu biểu đồ phân cấp

Mẫu biểu đồ phân cấp

Sơ đồ phân cấp

Sơ đồ phân cấp

Sơ đồ phân cấp trang web

Sơ đồ phân cấp trang web

Mẫu sơ đồ tổ chức

Mẫu sơ đồ tổ chức

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế trước để trực quan hóa hệ thống phân cấp của các khái niệm
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để tạo biểu đồ phân cấp
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Biểu đồ phân cấp (sơ đồ phân cấp) là một công cụ có thể được sử dụng để phác họa các yếu tố của một hệ thống, tổ chức hoặc khái niệm từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất. Các đường kết nối giải thích mối quan hệ giữa chúng. Nó được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục cũng như trong lĩnh vực kinh doanh.

Làm thế nào để tạo biểu đồ phân cấp

  • Xác định phần quan trọng hoặc quan trọng nhất của chủ đề hoặc hệ thống. Ví dụ, trong sơ đồ tổ chức, điều này sẽ đề cập đến vị trí xếp hạng cao nhất trong công ty.
  • Liệt kê xuống thành phần thứ hai, thứ ba và thứ tư, v.v. Nếu bạn cần người khác giúp đỡ, hãy mời họ đóng góp bằng liên kết chia sẻ.
  • Khi bạn liệt kê chúng trong biểu đồ phân cấp, hãy nhớ liên kết chúng với các trình kết nối để thể hiện mối quan hệ giữa chúng.
  • Nếu bạn muốn thêm thông tin bổ sung, chẳng hạn như vai trò và trách nhiệm của nhân viên, hãy thêm chúng vào biểu đồ.
  • Các chủ đề theo màu sắn được thiết lập sẵn có sẵn trong Creately để giúp bạn cá nhân hóa sơ đồ của mình khi cần. Ví dụ: nếu bạn muốn làm nổi bật các phòng ban khác nhau trong biểu đồ tổ chức của mình, hãy sử dụng các màu khác nhau.
  • Tải xuống biểu đồ phân cấp của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc SVG để nhúng vào bản trình bày, trang web, tài liệu, v.v

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích