Biểu đồ brainstorm để tạo ý tưởng trong nhóm

Các mẫu trực quan để tạo ý tưởng và giải quyết vấn đề cùng với nhóm của bạn

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Brainstorm và đưa ra ý tưởng và giải pháp mới & sáng tạo để giải quyết vấn đề
 • Nắm bắt hiệu quả luồng ý tưởng và sắp xếp chúng theo cách hợp lý
 • Cộng tác với các thành viên trong nhóm xuyên biên giới để tạo ra các ý tưởng mới và thảo luận về các ý tưởng hiện tại

Thêm các ví dụ và mẫu động não

Bản đồ động não

Bản đồ động não

Mẫu lưu đồ có hai đầu (Nhiều đường dẫn)

Mẫu lưu đồ có hai đầu (Nhiều đường dẫn)

Định dạng bản đồ khái niệm

Định dạng bản đồ khái niệm

Mẫu sơ đồ xương cá 3

Mẫu sơ đồ xương cá 3

Sơ đồ mối quan hệ

Sơ đồ mối quan hệ

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để động não + 40 loại sơ đồ khác
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để tạo điều kiện thuận lợi cho các phiên động não của bạn
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ dưới dạng SVG và ở định dạng hình ảnh phù hợp với bản trình bày PowerPoint & Tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Brainstorm là quá trình cả nhóm cùng tập hợp lại để thảo luận và đưa ra những ý tưởng mới xung quanh một lĩnh vực cụ thể mà họ quan tâm.

Làm thế nào để brainstorm

 • Tập hợp đội của bạn. Nếu mọi người không có mặt, hãy kết nối họ trực tuyến. Sử dụng tính năng cộng tác trong thời gian thực để đưa ý kiến của họ vào biểu đồ brainstorm của bạn.
 • Phác thảo rõ ràng quy trình và hướng dẫn cách brainstorm. Tạo sơ đồ nêu rõ các bước để có thể chia sẻ với bất kỳ ai trước khi cuộc họp bắt đầu.
 • Làm rõ vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết hoặc câu hỏi bạn đang cố gắng trả lời. Nó sẽ giúp bạn tập trung tốt hơn trong suốt phiên làm việc.
 • Đặt giới hạn thời gian tùy thuộc vào vấn đề mà nhóm đang giải quyết. Hãy nhớ: ngay trước khi cuộc họp bắt đầu, cần nói rõ cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu.
 • Bạn có thể sử dụng các màu sắc khác nhau trên bản đồ tư duy, bản đồ khái niệm hoặc sơ đồ xương cá để làm nổi bật các ý tưởng được cung cấp bởi các thành viên trong nhóm.
 • Bạn cũng có thể sử dụng sơ đồ mối quan hệ để nhóm các ý tưởng theo cách hợp lý và xác định các chủ đề được phát triển trong khi brainstorm.
 • Khi cuộc họp hoàn tất, hãy sắp xếp các ý tưởng thu thập được để tìm ra những ý tưởng có triển vọng nhất. Bạn có thể sử dụng màu sắc hoặc chỉ báo biểu tượng để tạo điểm nhấn trực quan.
 • Ưu tiên các ý tưởng đã chọn và thảo luận về các bước cần thực hiện để chuyển các ý tưởng đó.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích