Biên bản cuộc họp

Tiến hành các cuộc họp năng suất và hiệu quả hơn với các mẫu biên bản cuộc họp được tạo sẵn dễ dàng chia sẻ với nhóm của bạn

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Tránh lãng phí thời gian cho việc sắp xếp lại các ghi chú cuộc họp của bạn bằng các mẫu tạo sẵn
  • Lưu ghi chú cuộc họp của bạn trực tuyến để truy cập và chia sẻ nhanh chóng
  • Thêm liên kết đến tài nguyên, hình ảnh và tệp bổ sung, trong ghi chú cuộc họp của bạn để dễ dàng truy cập

Thêm Mẫu và Ví dụ Ghi chú Cuộc họp

Mẫu ghi chú cuộc họp

Mẫu ghi chú cuộc họp

Mẫu Biên bản Cuộc họp

Mẫu Biên bản Cuộc họp

Ví dụ về ghi chú cuộc họp

Ví dụ về ghi chú cuộc họp

Mẫu ghi chú cuộc họp nhân viên

Mẫu ghi chú cuộc họp nhân viên

Kế hoạch hành động để thiết lập mục tiêu

Kế hoạch hành động để thiết lập mục tiêu

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để viết ghi chú cuộc họp
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để lập kế hoạch cuộc họp
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Biên bản cuộc họp là một bản ghi lại những gì được thảo luận (các quyết định đã được đưa ra, các mục tiêu cần đạt được, các thời hạn quan trọng, v.v.) trong một cuộc họp. Ghi chú cuộc họp cũng bao gồm các chi tiết quan trọng khác như người tham dự, mục đích của cuộc họp, địa điểm và thời gian cuộc họp, v.v. Chúng có thể được sử dụng để theo dõi kết quả của cuộc họp.

Cách viết biên bản cuộc họp

  • Tạo một mẫu sơ bộ để ghi chú lại trước khi cuộc họp bắt đầu. Creately cung cấp nhiều mẫu ghi chú cuộc họp mà bạn có thể lựa chọn.
  • Ghi lại ngày tháng, tên cuộc họp, người tham dự và nơi tổ chức cuộc họp theo yêu cầu ở đầu mẫu.
  • Vì bạn không thể viết ra tất cả mọi thứ, hãy tập trung viết ra những điểm chính; chủ đề được đề cập, quyết định, mục hành động, v.v.
  • Nếu thông tin quan trọng có sẵn ở nơi khác, bạn có thể thêm tham khảo đến thông tin đó trong ghi chú của mình. Với Creately, bạn có thể thêm liên kết và thêm hình ảnh vào ghi chú của mình một cách dễ dàng.
  • Sau khi cuộc họp kết thúc, hãy dành thời gian sắp xếp lại các ghi chú cuộc họp của bạn.
  • Sau đó, chia sẻ nó với những người khác trong nhóm. Mời người khác đánh giá hoặc chỉnh sửa của bạn bằng cách chia sẻ với họ hoặc gửi cho họ một liên kết qua email.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích