Tạo lý lịch người dùng (User Personas)

Tạo bản mô tả khách hàng để hiểu cách họ sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn

Bắt đầu Canvas ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Dễ dàng tạo lý lịch người dùng (User Personas) với các mẫu tạo sẵn

Tạo bản trình bày chi tiết về khách hàng lý tưởng của bạn để hiểu nhu cầu, kinh nghiệm, hành vi và mục tiêu của họ.

  • Thiết kế bản lý lịch người dùng trực quan với các mẫu của Creately
  • Nhập tùy chọn và tìm kiếm hình ảnh tích hợp của Google để thêm hình ảnh và hình minh họa, dễ dàng tùy chỉnh dựa trên nhu cầu của bạn
  • Hình ảnh thông minh để điều chỉnh các thông số một cách nhanh chóng và dễ dàng

Cộng tác trong thời gian thực từ mọi nơi trên thế giới

Chia sẻ và làm việc dựa trên lý lịch người dùng (User Personas) cùng với các đồng nghiệp trong thời gian thực. Tích hợp mạnh mẽ để chia sẻ tài liệu trên nhiều nền tảng như Google Documents, Google Drive, Slack và Confluence.

  • Nhận xét nội dòng và chuỗi thảo luận để chia sẻ phản hồi, ghi chú và liệt kê những việc cần làm
  • Họp trực tuyến qua video, theo dõi chuột trong thời gian thực và xem trước các thay đổi để cộng tác liền mạch
  • Xuất ra định dạng ảnh SVG, PNG, JPEG hoặc PDF để xuất bản, chia sẻ và in

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Sáng tạo hoạt động trên

Máy tính để bàn
Desktop
Di động
Mobile
Trực tuyến
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA