Tạo sơ đồ luồng người dùng (User Flow)

Cách đơn giản nhất để tạo biểu đồ luồng người dùng

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Hình dung bất kỳ luồng người dùng phức tạp nào một cách dễ dàng

Tăng tốc độ phác thảo luồng người dùng (User Flow) ở bất kỳ kích thước nào với các tính năng vẽ nâng cao. Nhiều phím tắt lập sơ đồ, tùy chọn tạo style và chủ đề màu sắc được thiết lập trước, tùy chọn nhập hình ảnh và hơn thế nữa.

  • Truy cập vào thư viện hình ảnh tiêu chuẩn cho lưu đồ, UI Mockup và wireframe
  • Vô số khung canvas và khả năng thu phóng phù hợp để tạo sơ đồ luồng người dùng ở mọi mức độ phức tạp
  • Lấy cảm hứng với hàng trăm ví dụ về sơ đồ luồng người dùng cho nhiều tình huống

Cộng tác liền mạch trên sơ đồ luồng người dùng (User Flow) với nhóm của bạn

Tiết kiệm thời gian trao đổi qua lại và chia sẻ file với khách hàng hoặc các bên liên quan bằng cách cộng tác liền mạch trong thời gian thực.

  • Chia sẻ khung canvas trực tuyến với khách hàng và thu thập phản hồi của họ
  • Xuất ra định dạng tệp PDF, SVG hoặc PNG để xuất bản, nhúng, v.v.
  • Tích hợp với Slack, Google Drive hoặc Confluence để chia sẻ file với các nhóm chức năng chéo

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Creately hoạt động trên đa dạng mọi nền tảng

Desktop
Desktop
Mobile
Mobile
Online
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA