Tạo bảng nhất lãm (Synoptic Table)

Cách đơn giản nhất để tạo bảng nhất lãm (Synoptic Table) bằng công cụ trực tuyến

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Nhanh chóng tạo bảng nhất lãm (Synoptic Table) một cách dễ dàng

Tăng tốc độ tạo bảng nhất lãm (Synoptic Table) với các tính năng nâng cao. Nhiều phím tắt, tùy chọn tạo style và chủ đề màu sắc được thiết lập trước, tùy chọn nhập hình ảnh, v.v.

  • Giao diện kéo và thả trực quan, cùng với hình dạng bảng với tính năng điều khiển chính xác
  • Hàng nghìn mẫu được tạo sẵn và hơn thế nữa
  • Thư viện hình ảnh hoàn chỉnh cho hơn 50 loại sơ đồ khác

Xuất, chia sẻ và cộng tác trên các bảng nhất lãm (Synoptic Table) của bạn

Nhiều tùy chọn để xuất các bảng nhất lãm (Synoptic Table), chia sẻ và làm việc cùng các thành viên khác để chỉnh sửa với tính năng cộng tác trong thời gian thực.

  • Xuất hình ảnh PDF, PNG, SVG và JPEG để thêm vào bản trình bày và tài liệu
  • Cộng tác liền mạch trong thời gian thực để làm việc cùng với các nhóm trực tuyến
  • Các tùy chọn chia sẻ tài liệu an toàn, cho phép người khác đánh giá hoặc chỉnh sửa trực tuyến

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Sáng tạo hoạt động trên

Máy tính để bàn
Desktop
Di động
Mobile
Trực tuyến
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA